Preasráitis

Molann an tAire Corcoran Kennedy an obair atá á déanamh ag an aos óg ar dhul i ngleic le fadhbanna tobac ina bpobal

D’fhreastail Marcella Corcoran Kennedy TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, inniu ar an Ócáid Dámhachtainí X-HALE a reáchtáil Cumann Ailse na hÉireann. Leis an ócáid seo, ceiliúrtar agus taispeántar éachtaí na ngrúpaí óige ar fud na hÉireann maidir le feasacht a spreagadh ina bpobal ar na contúirtí a bhaineann le tobac a chaitheamh. Is é an ócáid an toradh ar an obair a rinne daoine óga thar roinnt míonna ar cheapadh agus ar chruthú a dhéanamh ar scannáin chun caitheamh tobac a chosc agus ar bhearta eile lena spreagfaí a bpiaraí agus muintir a bpobail gan tobac a chaitheamh.

Rinne an tAire comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach sa tionscadal iontach sin agus bhronn sí dámhachtainí ar na buaiteoirí. Léirítear san 31 scannán agus sna 3 thionscadal gníomhaíochta pobail na tuairimí atá ag daoine eile faoi fhadhbanna caitheamh tobac atá ábhartha dóibh, lena n-áirítear tionchar an chaithimh thobac ar an tsláinte, andúil, brú piarghrúpa, cumhacht thionscal an tobac agus tionchar an tobac ar chúrsaí caidrimh agus ar dheiseanna saoil.

Ag labhairt di tar éis na hócáide, dúirt an tAire: “Is éard atá ar taispeáint anseo ná léiriú ar na buanna agus ar an gcruthaitheacht atá ag an líon ard daoine óga atá páirteach sa chomhrac in aghaidh fadhbanna tobac ina bpobal féin. Cuireann an tionscnamh seo leis na cuspóirí in Éire atá Saor ó Thobac, straitéis de chuid mo Roinne. Is éard atá i gceist iontu ná an caitheamh tobac a dhínormalú agus daoine óga a chosaint ar na guaiseacha a bhaineann le tobac a chaitheamh”.

Críoch