Preasráitis

Meitheal Machnaimh ar an bhFadhb Náisiúnta Drugaí le hóstáil ag an Aire Ó Ríordáin

Tá sé fógartha ag Aodhán Ó Ríordáin TD, an tAire Stáit le Freagracht Speisialta as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, go mbeidh Meitheal Machnaimh ar an bhFadhb Náisiúnta Drugaí á hóstáil aige inniu i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath.

Agus an chomhdháil á héascú ag an Ard-Mhéara Críona Ní Dhálaigh, beidh ionadaithe do Thascfhórsaí Áitiúla agus Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil agus ionadaithe do na hEarnálacha Pobail agus Deonacha i láthair ar an lá. Ag labhairt dó roimh an ócáid, dúirt an tAire Ó Ríordáin:

“Tá lúcháir orm gur chomhaontaigh an tArd-Mhéara Ní Dhálaigh an ócáid seo a éascú i dTeach an Ard-Mhéara inniu. Is é an cuspóir atá leis an ócáid na tuairimí atá ag daoine ar an líne thosaigh ar fhorbairtí leanúnacha i bhfadhb drugaí na hÉireann a fháil.

“Tabharfaidh imeachtaí an lae inniu deis dúinn díriú ar thrí bhuncheist. Le linn an chéad seisiúin, déanfar breithniú ar an tsamhail díchoiriúlaithe atá i bhfeidhm sa Phortaingéil. Le linn an dara seisiún, scrúdófar an réasúnaíocht taobh thiar de Sheomraí ina nDéantar Instealladh faoi Mhaoirseacht Leighis. Féachfar le linn an tríú ar na dúshláin a ghabhann leis an ardleibhéal úsáid ildrugaí atá i réim faoi láthair.

“Tá súil agam go mbeidh díospóireacht fhorleathan ann i ngach seisiún ar na nithe a bhfuil ag éirí leo agus nach bhfuil ag éirí leo faoi láthair agus go dtabharfar léargas dom féin agus don Roinn Sláinte ar an eispéireas uathúil atá ag pobail éagsúla ar fud na tíre ar fhadhb na ndrugaí.

“Tá sé ar intinn agam páipéar a chur le chéile tar éis na comhdhála, rud ina dtabharfar forbhreathnú ar a chasta atá an fhadhb seo sa chleachtas agus ina leagfar amach na tuairimí atá ag daoine a oibríonn le Tascfhórsaí Áitiúla agus Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil. Tá súil agam an tuarascáil a chur faoi bhráid na Comh-Aireachta san Fhómhar.

“Is é is aidhm don ócáid inniu léargas reatha a fháil ar a bhfuil ag tarlú ar fud na tíre ó thaobh fhadhb na ndrugaí de agus deis a thabhairt do Thascfhórsaí as gach cearn den tír, agus do dhaoine a bhíonn ag obair i seirbhísí líne thosaigh, a gcuid barúlacha a chur in iúl ar ar gá a dhéanamh san am atá le teacht.”

Críoch