Preasráitis

Leagann Helen McEntee, an tAire le freagracht as Daoine Scothaosta, béim ar an tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht bhreise a dhéanamh i gcúram baile sa bhliain 2017

Ag labhairt di faoi thuairiscí ar an soláthar d’Uaireanta Cúntóirí Baile agus do Phacáistí Cúram Baile sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta ó FSS do 2017, dúirt an tAire McEntee:

“Baineann ríthábhacht le seirbhísí cúram baile maidir le tacú le daoine scothaosta fanacht ina dteach féin agus ina bpobal féin agus a neamhspleáchas a choinneáil chomh fada agus is féidir.  Is deargthosaíocht í sin domsa agus don Rialtas agus léirítear an méid sin lenár ngníomhartha go dtí seo.

“Sna Meastacháin Athbhreithnithe do 2016, chuir an Rialtas €41.4 milliún sa bhreis ar fáil le haghaidh cúram baile, anuas ar an mbunsoláthar €330 milliún a cuireadh ar fáil in 2016.

“Agus forbairt á déanamh ar na hacmhainní breise a cuireadh ar fáil cheana in 2016, cuirfear €23.2m sa bhreis ar fáil le haghaidh cúram baile in 2017 (€13.2m ón Tionscnamh Geimhridh agus €10m i gcistiú forbartha nua).

“Leis sin, déanfar soláthar do mhéadú i líon na nUaireanta Cúntóirí Baile, ó 10,437 milliún uair sa Phlean Seirbhíse do 2016 go 10,570 milliún uair in 2017.  Tá an t-ardleibhéal sin á chothabháil ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin go méadóidh an líon daoine atá ag fáil Pacáiste Cúram Baile ó 15,450 duine faoi láthair go 16,750 duine in 2017.  Tá Pacáistí Dianchúram Baile á gcoinneáil mar atá siad. Tá 190 pacáiste á soláthar faoi láthair.  Le Tionscnamh Geimhridh 2016, cuireadh 650 Pacáiste Cúram Baile sa bhreis ar fáil in 2016 agus tá 300 pacáiste sa bhreis ar áireamh sa Phlean Seirbhíse do 2017.  Táthar ag méadú Pacáistí Cúram Baile Péidiatraice freisin, ó 474 phacáiste go 514 phacáiste.

“Ní fíor ar bhealach ar bith atá aon mhaíomh go bhfuil Uaireanta Cúntóirí Baile nó Pacáistí Cúram Baile á laghdú.”

CRÍOCH