Preasráitis

Laghdaíonn an tAire Harris táillí oidis do níos mó ná 390,000 duine

Tá sé fógartha ag Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu go laghdófar táillí oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a bhfuil cárta liachta acu, rud a bheidh chun tairbhe do 390,000 duine agus dá gcleithiúnaithe. Ón lá amárach, Dé Céadaoin an 1 Márta, laghdófar táillí oidis ó €2.50 go €2.00 in aghaidh na míre agus laghdófar an táille mhíosúil uasta ó €25 go €20 in aghaidh an duine nó in aghaidh an teaghlaigh. Bainfidh 390,000 sealbhóir cárta liachta tairbhe as na hathruithe sin, atá ag teacht le gealltanas tábhachtach a tugadh i gClár an Rialtais chun an costas leigheasanna a laghdú do dhaoine a bhfuil cárta liachta acu.

Ag labhairt dó faoi na laghduithe ar tháillí oidis do dhaoine scothaosta incháilithe agus dá gcleithiúnaithe, dúirt an tAire, “Tá an-áthas orm bheith in ann an t-athrú seo a fhógairt le héifeacht láithreach. Is dosheachanta an rud é go mbeidh tuilleadh cúnaimh agus cabhrach liachta ag teastáil uainn de réir mar a théimid in aois. Mar sin, beidh laghdú ann ar chostais leigheasanna do 390,000 duine dár gcairde scothaosta agus dá mbaill teaghlaigh ón lá amárach ar aghaidh.”