Preasráitis

Lá Domhanda na Meabhairshláinte – Dínit sa Mheabhairshláinte

Dúirt Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le Freagracht as Meabhairshláinte, Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta (Míchumas agus Daoine Scothaosta) inniu, Lá Domhanda na Meabhairshláinte, “Mar Aire Meabhairshláinte, tá lúcháir orm an 10 Deireadh Fómhair a cheiliúradh mar Lá Domhanda na Meabhairshláinte.  Is lá tábhachtach i bhféilire na meabhairshláinte é seo, lá ar a gcuirtear meabhairshláinte chun tosaigh agus a spreagtar comhrá náisiúnta uirthi. Meastar go mbeidh fadhbanna meabhairshláinte ag duine amháin as gach ceathrar nó cúigear dúinn am éigin inár saol.  Tá sé tábhachtach a thuiscint gur féidir meabhairghalar a chóireáil”.

Dúirt an tAire freisin, “Ní hé amháin go bhfuil deis againn inniu feasacht a ardú faoi shaincheisteanna meabhairshláinte, ach tá deis againn freisin aitheantas a thabhairt don obair iontach a bhíonn á déanamh ag daoine aonair, ag comhlachtaí reachtúla agus ag comhlachtaí neamhreachtúla ar fud na tíre, agus iad ag cabhrú le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu.

Tacaím go láidir leis an téama atá roghnaithe don bhliain 2015, is é sin, ‘Dínit sa Mheabhairshláinte’.   Ba cheart dínit agus meas a bheith lárnach in obair gach gairmí meabhairshláinte. Tá othair i dteideal a gcuid tuairimí a chur in iúl agus ról a imirt ina gcúram agus ina gcóireáil.  Tarraingítear aird ar dhínit freisin in Athbhreithniú an tSainghrúpa ar an Acht Meabhair-Shláinte, rud a foilsíodh le déanaí agus ina moltar dínit a chur ar áireamh mar cheann amháin de na cúig threoirphrionsabal sa reachtaíocht meabhairshláinte nua.  Luaitear ann gurb é an t-othar féin atá sa riocht is fearr a chinneadh cad a chuireann a dhínit nó a dínit féin chun cinn agus cad a chuireann i gcontúirt í. Measaim go bhfuil sé sin ina athrú suntasach tábhachtach ar an gcur chuige atharthaíoch atá á chothú leis an Acht le tamall anuas.”

Dúirt an tAire freisin, “Is eol dúinn go léir an stiogma a bhaineann le fadhb meabhairshláinte a bheith ag duine agus is féidir leis an stiogma sin bheith ar an rud is measa do dhuine a bhfuil fadhb meabhairshláinte aige.  Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go n-athraímid an dóigh a bhféachaimid ar mheabhairshláinte agus timpeallacht a chruthú ina dtugtar aitheantas do dhaoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu agus ina gcuirtear cóireáil orthu ar an dóigh chéanna a gcuirtear cóireáil ar othair a bhfuil riachtanais sláinte eile acu.  Is gá dúinn cultúr nua a chothú – áit nach mbíonn drogall ar dhaoine atá i dtrioblóid cabhair a lorg; áit a n-aithnítear daoine atá i gcruachás agus a dtáirgtear cabhair dóibh; agus áit a nglactar le difríocht agus a gcuirtear deireadh le stiogma.”

Ó theacht isteach san oifig dó, tá tús áite tugtha ag an Rialtas dár seirbhísí meabhairshláinte a athchóiriú ar aon dul leis na moltaí atá sa cháipéis Fís don Athrú, ár mbeartas meabhairshláinte.  Tá an Rialtas seo tiomanta don stiogma a bhaineann le meabhairshláinte a laghdú, idirghabháil luath agus chuí a chinntiú agus feabhas a chur ar an rochtain atá ann ar sheirbhísí nua-aimseartha meabhairshláinte sa phobal. Ón mbliain 2012 i leith, tá cistiú breise €125 milliún agus beagnach 1,150 post nua curtha ar fáil do mheabhairshláinte.

Críoch