Preasráitis

iteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte, maidir le cannabas míochaine

Bhí cruinniú úsáideach ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le Vera Twomey agus le Paul Barry inniu. Le linn an chruinnithe, thapaigh sé deis iad a chur ar an eolas faoin athbhreithniú ar bheartas na hÉireann um channabas chun críocha leighis, rud a d’fhógair sé an tseachtain seo caite.  Dúirt an tAire arís gur iarr sé ar an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) sainchomhairle eolaíoch a chur air ar an ábhar. Is é ról reachtúil an Údaráis ná sláinte an duine a chosaint agus a fheabhsú trí leigheasanna agus táirgí eile sláinte a rialáil.  Tá saineolas cliniciúil agus eolaíoch aige a chuirfidh go mór leis an athbhreithniú sin. D’iarr an tAire ar an Údarás comhairle a chur air ar na nithe seo:

  • forbairtí le déanaí maidir le cannabas a úsáid chun críocha leighis. Ba cheart na nithe seo a leanas go háirithe a bheith i gceist leo: forbhreathnú ar tháirgí a údaraíodh i ndlínsí eile; forbhreathnú ar an taighde cliniciúil leathan atá ar siúl agus ag teacht chun cinn ar thásca nua agus fianaise ar éifeachtúlacht;
  • forbhreathnú ar na córais éagsúla rialála atá i bhfeidhm i dtíortha inar ceadmhach cannabas a úsáid chun críocha leighis;
  • na hathruithe reachtaíochta a bheadh ag teastáil chun a cheadú gur féidir cannabais a úsáid chun críocha leighis in Éirinn.

Déanfaidh an Comhchoiste Oireachtais um Shláinte úsáid cannabais chun críocha leighis a iniúchadh níos moille an mhí seo freisin. Tá súil ag an Aire gur i mí Eanáir a gheobhaidh sé an tuarascáil ón Údarás agus an t-aschur ón gComhchoiste Oireachtais um Shláinte. Beidh sé in ann anois cur ar aghaidh a dhéanamh ar aon athruithe reachtaíochta a d’fhéadfadh a bheith molta.