Preasráitis

Is tosaíocht é rochtain ar sheirbhísí meabhairshláinte a chur ar fáil lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre – an tAire McEntee

Tá Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis a rá go bhfuil obair ar bun anois chun treochlár a ullmhú le haghaidh rochtain níos fearr ar sheirbhísí meabhairshláinte a chur ar fáil lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Fuair an tAire McEntee achainí a bhfuil beagnach 12,000 síniú inti ag Teach Laighean inniu (Dé Céadaoin) ó Shari McDaid, ag gníomhú di thar ceann Mental Health Reform, A Lust for Life, Uplift agus Future Voices. Tá an feachtas ag éileamh go soláthrófaí seirbhísí iomlánaíocha pobalbhunaithe meabhairshláinte géarchéime 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain ar fud na hÉireann.

Dúirt an tAire McEntee, “Tá sé mar phríomhthosaíocht agam mar Aire feabhas a chur ar an rochtain ar sheirbhísí meabhairshláinte, agus tá obair ar bun sa réimse sin cheana féin. Aon duine a dteastaíonn cabhair uathu, ba cheart dóibh bheith in ann an chabhair sin a fháil. Is gá dúinn a chinntiú go mbíonn rochtain 7 lá sa tseachtain i bhfeidhm ar fud na tíre ar fad sula mbogfaimid i dtreo rochtain a sholáthar 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain. Is gá dúinn an obair ina leith sin a dhéanamh de réir a chéile. Tá áthas orm a rá gur i bhfeidhm ar fud na tíre anois atá cuid mhór de na saincheisteanna atá tarraingthe anuas san achainí. Mar shampla, chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Tionscadal um Fheabhas Seirbhísí ar bun i mí na Samhna 2016, rud a bhfuil Bainisteoir Tionscadail tiomnaithe aige agus a bhfuil sé mar aidhm leis a chinntiú go soláthraíonn gach réigiún rochtain ar sheirbhís deireadh seachtaine do dhaoine atá ag freastal ar sheirbhís meabhairshláinte faoi láthair. Táim ag obair leis an Roinn Sláinte agus le FSS anois chun treochlár a ullmhú le haghaidh rochtain 7 lá sa tseachtain agus, ina dhiaidh sin, rochtain 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain, a chur ar fáil ar sheirbhísí meabhairshláinte ar fud na tíre.

“Tá seirbhísí do gach duine fásta agus do gach duine faoi bhun 18 mbliana d’aois á n-ullmhú faoi láthair i bhfianaise na hinfheistíochta suntasaí nua atá á cur ar fáil do sheirbhísí meabhairshláinte, agus aird á tabhairt ar an deacracht aitheanta atá ag an bhFeidhmeannacht baill foirne atá cáilithe agus oilte go cuí a áirithiú don chlár cúraim sin. Is é an tosaíocht atá agamsa agus ag FSS feabhas a chur ar gach gné de chúram meabhairshláinte do gach leanbh agus do gach duine fásta ar fud na tíre, lena n-áirítear rochtain níos fearr a chur ar fáil ar sheirbhísí lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

“Mholfainn d’aon duine atá ag smaoineamh faoi fhéinmharú teagmháil a dhéanamh lena liachleachtóir ginearálta nó freastal láithreach ar an rannóg éigeandála is gaire. Is féidir leo leas a bhaint as seirbhís líne theileafóin na Samárach a bhíonn ar fáil 24 uair sa lá ach glao a chur ar 116 123.”