Preasráitis

Is an-íseal go fóill atá an baol a bhaineann le víreas Ebola san Eoraip – ní mholtar aon srianta taistil nó trádála

Ar Dé Céadaoin an 17 Iúil 2019, d’fhógair Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte gur Éigeandáil Sláinte Poiblí ar Ábhar Imní ar Leibhéal Idirnáisiúnta í is ea an ráig de víreas Ebola i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó. Is ionann an dearbhú sin agus sásra le haghaidh tuilleadh airde a dhíriú ar an bhfreagairt don ráig sa tír agus le haghaidh tuilleadh tacaíocht idirnáisiúnta a shlógadh di.

Rinne an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú measúnú riosca do thíortha Eorpacha, Éire san áireamh, inniu agus tháinig sé ar an tuairim gurb an-íseal go fóill atá an baol don Eoraip. Ní mholann sé go gcuirfí aon srianta taistil nó trádála i bhfeidhm.

Níor tuairiscíodh aon chásanna i measc taistealaithe a d’fhill ar an Eoraip ó Phoblacht Dhaonlathach an Chongó sa bhliain 2018 nó sa bhliain 2019.

Ó thús na ráige sa bhliain 2018, tá an Roinn Sláinte, i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ag déanamh dlúthfhaireachán ar an ráig agus tá na bearta cuí déanta acu chun a chinntiú go mbeidh Éire ullamh d’aon chásanna a thiocfaidh chun cinn.

Bíonn an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte in FSS i dteagmháil leis na gairmithe agus na comhlachtaí sláinte ábhartha uile go rialta agus tá treoir mhionsonraithe do na gairmithe agus na comhlachtaí sin, d’ospidéil, do liachleachtóirí ginearálta agus do shaotharlanna ar fáil ó shuíomh Gréasáin an Ionaid.

CRÍOCH