Preasráitis

Infheistíonn an tAire €50m i liostaí feithimh a laghdú

  • Cuirfidh an NTPF gnáthaimh ar fáil do 3,000 duine ar an liosta feithimh Ionscópachta faoi dheireadh na bliana 2016
  • Caithfear €50m gach bliain ó 2017 i leith chun liostaí feithimh a laghdú

Rinne an tAire Harris an Tionscnamh um an Liosta Feithimh Ionscópachta a Laghdú 2016 a sheoladh inniu, rud atá á reáchtáil ag an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF).  Tá cistiú ar fiú beagán os cionn €1m é á chur ar leataobh ag an NTPF chun gnáthaimh ionscópachta a sheachfhoinsiú do na hothair sin atá ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí anuas nó a bheidh ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí faoi dheireadh na bliana.  Meastar go gcuirfear cúram ar fáil do thart ar 3,000 othar faoin Tionscnamh seo, a forbraíodh tar éis comhoibriú dlúth idir an Roinn Sláinte, an NTPF agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Ag labhairt dó faoin Tionscnamh, dúirt an tAire Harris, “Táim tiomanta don NTPF a athghníomhachtú laistigh den chéad 100 lá de shaolré an Rialtais seo. Is é an sprioc atá ag an NTPF don Tionscnamh ná nach mbeidh aon othar ag feitheamh le gnáthamh ionscópachta le níos mó ná 12 mhí faoi dheireadh na bliana. Tugtar gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go leanfar ar aghaidh le suim €50m a infheistiú gach bliain chun liostaí feithimh a laghdú. Cuirfear €15m ar a laghad den tsuim sin ar fáil don NTPF sa bhliain 2017 chun freastal ar na daoine atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide.  Táim tiomanta don ghealltanas sin a chomhlíonadh agus táim ag iarraidh go soláthrófar feabhsuithe móra d’othair roimh i bhfad.  Táim ag iarraidh go soláthrófar cáilíocht níos fearr na beatha do dhaoine freisin.  Tá sé sin mar thosaíocht agam agus tá sé beartaithe agam ré na hathinfheistíochta seo sa tsláinte a úsáid chun cabhrú leis na daoine is mó gá. Tá an Roinn seo ag obair leis an NTPF agus le FSS cheana féin chun na gealltanais liosta feithimh atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta a chomhlíonadh.

“Maidir leis an tionscnamh liosta feithimh seo, tosóidh an NTPF ag obair le hospidéil phoiblí chun a chinntiú go mbailíochtóidh na hospidéil a liostaí feithimh; chun sainaithint a dhéanamh ar othair a leanfar le cóiríocht a fháil ón ospidéal poiblí agus chun sainaithint a dhéanamh ar na hothair sin dá dtairgfear gnáthamh seachfhoinsithe Ionscópachta in ospidéal poiblí.

“Tá Grúpa Ospidéal Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn ag tabhairt faoi thionscnamh inmheánach le haghaidh gnáthaimh ionscópachta laistigh dá chuid ospidéal freisin.  Faoin tionscnamh sin, tairgfear d’othair áirithe ar an liosta feithimh ionscópachta in Ospidéal Beaumont an deis chun an gnáthamh a fháil in ospidéil eile sa Ghrúpa, mar shampla, Ospidéal Uí Chonghaile nó Ospidéal Ginearálta an Chabháin.  Glacfaidh Ospidéal Beaumont páirt i dTionscnamh Ionscópachta an NTPF freisin chun a chinntiú go mbainfidh sé a sprioc ina leith sin amach faoi dheireadh na bliana 2016.

“Thar na míonna atá romhainn, oibreoidh an Roinn seo go rialta leis an NTPF agus le FSS chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an Tionscnaimh seo.”