Preasráitis

Iarrann Varadkar ar FSS cleachtais agus nósanna imeachta fostaíochta a athbhreithniú

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis scríobh chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun iarraidh uirthi cleachtais agus nósanna imeachta fostaíochta a athbhreithniú do bhaill foirne a bhogann idir ospidéil dhifriúla agus saoráidí difriúla.

Tá an tAire ag iarraidh ar FSS a chinntiú go ndéantar gach iarracht is féidir chun a chinntiú gur cáilithe de réir an chaighdeáin a theastaíonn atá gach dochtúir agus gach ball foirne eile a cheaptar agus go ndéantar gach nós imeachta, lena n-áirítear teistiméireachtaí a fhíorú, a chur i gcrích sula gceaptar aon duine chun poist.  Tá sé ag iarraidh ar FSS freisin a chinntiú go ndéantar meastóireachtaí feidhmíochta ar bhaill foirne na seirbhíse sláinte ar bhonn rialta agus go ndéantar amhlaidh ar bhonn láithreach i ngach cás ina gcuirtear ábhair imní in iúl faoi fheidhmíocht ball foirne

Ba cheart do FSS a chinntiú go háirithe go ndéantar forfheidhmiú iomlán ar fhorálacha conarthacha lena gceanglaítear ar fhostaithe a dhearbhú cé acu atá siad, nó a bhí siad riamh, ina n-ábhar d’imscrúdú ag comhlacht nó údarás clárúcháin leighis nó ag comhlacht nó údarás ceadúnúcháin leighis in aon dlínse maidir lena n-obair nó lena n-iompar.

“Níor cheart é a fhágáil faoi rialálaithe gairmithe amhail Comhairle na nDochtúirí Leighis a chinntiú go bhfuil dochtúirí oiriúnach do chleachtadh. Tá freagracht ar fhostóirí amhail FSS, ospidéil dheonacha agus oibreoirí earnála príobháidí ina leith sin freisin,” dúirt an tAire Varadkar.