Preasráitis

Iarrann an tAire Helen McEntee TD ar dhaoine aire a thabhairt do chomharsana scothaosta le linn thréimhse na Nollag

D’iarr Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, ar dhaoine inniu gan dearmad a dhéanamh um Nollaig ar dhaoine muinteartha, cairde ná comharsana atá scothaosta.

Dúirt an tAire McEntee: “tréimhse spraoi don chuid is mó dínn is ea an Nollaig.  Caithimid a lán ama ag ceiliúradh agus ag déanamh spraoi lena linn agus is féidir in amanna go ndéanaimid dearmad ar dhaoine eile a bhfuil an Nollaig ina tréimhse dhoiligh dóibh.  Tá freagracht orainn uile as a chinntiú nach ndéantar dearmad ar na daoine is leochailí inár measc agus na baill aosta dár muintir agus dár bpobal le linn na tréimhse seo.   Is féidir leis an Nollaig a bheith ina tréimhse an-uaigneach do dhuine nach gcaitheann í i measc daoine eile, rud is fíor do roinnt mhaith ball dár bpobal.

“Cónaíonn roinnt mhaith daoine scothaosta ina n-aonar agus d’fhéadfadh go mbeadh luaineacht theoranta nó fadhbanna eile sláinte acu.  Impím ar gach duine smaoineamh ar dhuine scothaosta nó leochaileach ina bpobal a d’fhéadfadh leas a bhaint as comhluadar sa tréimhse seo den bhliain.  Is mór an rud ag duine scothaosta é nuair a bhuaileann daoine isteach chun comhrá a dhéanamh. I roinnt cásanna, is féidir go bhfuil sé sin ar an aon uair amháin a labhraíonn siad le duine eile an lá sin nó i dtréimhse níos faide fós.  Is féidir le daoine scothaosta, go háirithe na daoine sin nach bhfuil in ann an teach a fhágáil, aonrú sóisialta a mhothú.  Níl sé sin teoranta dóibh sin a chónaíonn i gceantair iargúlta.  Is féidir le huaigneas a bheith ar roinnt mhaith daoine scothaosta a chónaíonn i bpobail bheoga ghnóthacha, go háirithe mura bhfuil daoine muinteartha ná cairde ina gcónaí sa cheantar fós.  Is mór ag daoine bearta simplí amhail glao teileafóin uair amháin sa lá, socrú rialta chun bualadh isteach le haghaidh comhrá a dhéanamh nó tairiscint chun an duine scothaosta a thabhairt chuig cairde agus chuig daoine muinteartha eile nach bhfuil in ann taisteal.

“Ba cheart dúinn a chinntiú freisin go bhfuil go leor bia agus teasa ag ár gcomharsana scothaosta chun iad a choinneáil folláin agus te ar fud an gheimhridh.  Is féidir le tairiscint an tsiopadóireacht sheachtainiúil a dhéanamh do chara scothaosta a bheith ina cabhair ollmhór ós rud é gur deacair gníomhaíochtaí laethúla amhail an tsiopadóireacht a dhéanamh ar laethanta fuara dorcha. Tá sé ríthábhachtach go mbíonn daoine scothaosta te le linn mhíonna an gheimhridh.  Is féidir le haimsir an gheimhridh tionchar mór a bheith aici ar shláinte daoine scothaosta. Mura gcoinníonn siad te, is féidir go mbuailfidh stróc, hipiteirme nó tinnis riospráide iad.  Tóg roinnt ama chun a chinntiú go bhfuil comharsa scothaosta leat ag téamh an tí le linn thréimhse na Nollag.

“Molaim do gach duine leanúint ar aghaidh ag coinneáil súil ar a chéile ar fud na bliana.  Cé gur soiléire an t-uaigneas um Nollaig, ní mór dúinn a chuimhneamh go mbíonn cúnamh breise ó dhaoine atá ina gcónaí sa phobal ag teastáil ó roinnt daoine scothaosta ar fud na bliana.

“Ba mhaith liom impí ar gach duine scothaosta a chinntiú go dtugann siad aire dóibh féin sa gheimhreadh.  Déan cinnte go gcoinníonn tú an teach te, go n-itheann tú bia folláin agus go n-ólann tú deochanna teo go rialta.  Rud ba thábhachtaí fós, ná bíodh drogall ort cabhair a iarraidh ó chairde agus ó chomharsana agus glacadh le cabhair ar bith a thairgtear.”

CRÍOCH