Preasráitis

Iarrann an tAire Finian McGrath Léirithe Spéise sa ról mar bhall den Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe

Tá Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, ag iarraidh ar dhaoine Léiriú Spéise a chur isteach dá mba mhaith leo deis a fháil páirt a ghlacadh, ar bhonn deonach, i nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach a bheidh mar chuid den Tascfhórsa um Buiséad Phearsantaithe.

Is í Siobhán Barron, Príomhoifigeach Feidhmiúchán ar an Údarás Náisiúnta Míchumais, a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an nGrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach.

Beidh sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa, lena n-áirítear an Grúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach, moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh rialaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar sheirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte agus lena dtabharfar tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag teacht ar na seirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais aonair ar an mbealach is fearr.

Dúirt an tAire, “Tá bunú an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe ríthábhachtach maidir le haidhm an Rialtais a chur ar aghaidh maidir le seirbhísí agus tacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun cur ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus feabhas a chur ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil.

Creidim go gcuirfidh an Grúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach go mór le hobair an Tascfhórsa trí ghuth a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas, agus tá rún daingean agam a chinntiú go mbeidh ról lárnach ag daoine faoi mhíchumas san obair sin ar fad,” a dúirt an tAire.

“Ba mhaith liom go mbeadh an próiseas chomh cuimsitheach agus is féidir. Dá bhrí sin, táim ag iarraidh ar aon duine a bhfuil taithí acu ar mhíchumas, mar dhuine faoi mhíchumas nó mar bhall teaghlaigh nó chúramóir (le pá nó gan phá) de chuid duine faoi mhíchumas, teagmháil a dhéanamh leis an Tascfhórsa chun roinnt sonraí a thabhairt dó fúthu féin agus chun míniú gairid a thabhairt ar a gcuirfidís le hobair an Ghrúpa Chomhairligh agus Chomhchomhairligh.”

Ba mhaith leis an Aire dearbhú a thabhairt do dhaoine nach mbeidh páirteach go díreach sa Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach go mbeidh deiseanna eile acu a dtuairimí a chur in iúl ar bhuiséid phearsantaithe sna míonna atá le teacht, lena n-áireofar trí sheisiúin réigiúnacha chomhairliúcháin.

Iarrann an tAire go seolfaí Léirithe Spéise isteach i scríbhinn

Trí chasadh an phoist: An Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe, Seomra 316, Teach Haicín, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90 
Trí ríomhphost: budgets_taskforce@health.gov.ie
Dáta deiridh: 26 Lúnasa.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh sonraí faoin Tascfhórsa