Preasráitis

Glacann an Rialtas an chéad chéim eile ar an mbóthar i dtreo Reifreann a thionól ar an 8ú Leasú – an tAire Harris

“Inniu, ghlac an Rialtas an chéad chéim eile ar an mbóthar i dtreo Reifreann a thionól ar an 8ú Leasú. Thug an Chomh-aireacht ceadú foirmiúil do dhréacht-Scéim Ghinearálta an Bhille, rud a bheidh mar bhonn don reifreann ar Airteagal 40.3.3 den Bhunreacht a thionólfar ag deireadh mhí na Bealtaine i mbliana.

“Tá sé beartaithe agam anois an Bille Reifrinn a thabhairt chun críche ionas go bhféadfaí an Bille um an 36ú Leasú ar an mBunreacht a fhoilsiú go luath i mí an Mhárta. Cé go gcinnfear dáta beacht an Reifrinn tar éis díospóireacht agus vótáil a thionól sa Dáil agus sa Seanad, tá muinín agam go gcloífear lenár spriocthréimhse.

“Den chéad uair riamh ón mbliain 1983 i leith, tabharfar deis do mhuintir na hÉireann a dtuairim a chur in iúl maidir leis an 8ú Leasú, ar saincheist shubstainteach í, agus maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart é a bhaint dár mBunreacht. Tagann an méid seo sna sála ar mholtaí ón Tionól Saoránach agus ón gcoiste traspháirtí Oireachtais, mar aon leis an gcinneadh ón Rialtas go dtionólfaí reifreann ar an ábhar.

“Molfar sa reifreann go scriosfaí Airteagal 40.3.3 ina iomláine agus go gcuirfí clásal isteach lena gcuirtear in iúl go soiléir go bhféadfaidh an tOireachtas reachtaíocht a rith le haghaidh foirceannadh toirchis a rialáil.

“Tá sé tábhachtach a chuimhneamh gurb amhlaidh, má táthar chun athruithe a dhéanamh do mhná in Éirinn, nach mór an Reifreann a rith agus an 8ú Leasú a aisghairm. Is gá dúinn an scéal mar atá a athrú. Chun déanamh amhlaidh, is gá dúinn an 8ú Leasú a aisghairm. Tá sé tábhachtach go ndéarfaimid go soiléir gurb amhlaidh, mura ndéanann muintir na hÉireann Airteagal 40.3.3 a aisghairm, nach bhféadfaimid reachtaíocht a rith le haghaidh mínormáltacht mharfach féatais, éignithe, ciorrú coil ná shláinte na mban.

“Tá mo Roinn ag dréachtú reachtaíochta faoi láthair lena tabhairt isteach tar éis aisghairm an leasaithe. Beidh an reachtaíocht sin bunaithe ar na moltaí ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú. Tá sé beartaithe agam páipéar beartais a fhoilsiú i dtús mhí an Mhárta, rud ina leagfar amach cad a bheidh i gceist leis an reachtaíocht.

“Tá roinnt seachtainí an-tábhachtach – agus an-ghnóthach – romhainn anois. De réir mar a dhéanann daoine machnamh ar an staid reatha in Éirinn, áit a gcuirtear iallach ar mhná dul thar lear chun a dtoircheas a fhoirceannadh, a mbíonn mná ag ceannach piollairí ginmhillte go neamhdhleathach ar líne agus a dtugtar neamhaird ar mhná atá i gcora an-deacair, creidim go vótálfaidh muintir na hÉireann chun an 8ú leasú a aisghairm.”

CRÍOCH