Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Stáit McEntee ar Fhéile Cúramóirí Óga na hAlban

D’fhreastail Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, inniu ar an lá deiridh d’Fhéile Cúramóirí Óga na hAlban 2016 in West Linton, in aice le Dún Éideann, Albain. Tá an ócáid ar siúl gach bliain ó 2008 i leith agus tugtar le chéile lena linn 600 cúramóir óg as gach cearn d’Albain le haghaidh deireadh seachtaine spraoi, faoisimh agus comhairliúcháin. Chomh maith leis sin, tugtar leis an ócáid ardán náisiúnta do chúramóirí óga agus ardaítear an phróifíl atá acu mar ghrúpa.

Bhí deis ag an Aire McEntee labhairt le cúramóirí óga agus éisteacht lena gcuid tuairimí ar a mbíonn ag teastáil chun tacú leo an ról cúramóra atá acu a chomhlíonadh. Chaith an tAire súil timpeall láithreán na féile agus d’fhreastail sí ar thaibhléiriú amharclainne a ndearna grúpa cúramóirí é a scríobh agus a fhorbairt maidir le roinnt de na cora a ndéileálann siad leo gach lá. Ag labhairt di tar éis na hócáide, dúirt an tAire McEntee: “Is é príomhaidhm na Féile seo sos a thabhairt do dhaoine óga ó na dualgais chúramóra atá orthu. Rud is tábhachtaí fós, áfach, tugtar deis do chúramóirí óga lena linn labhairt le polaiteoirí áitiúla agus náisiúnta agus le hionadaithe ó sheirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta faoi na saincheisteanna a théann i bhfeidhm orthu. Bhí mé an-tógtha lena thiomanta a bhí na daoine óga go léir do chúram a thabhairt do bhaill teaghlaigh atá lag, breoite nó faoi mhíchumas – obair a dhéanann siad i gcora deacra go minic.”

Dúirt an tAire McEntee freisin: “I nDaonáireamh 2011, taifeadadh go raibh beagnach 8,500 cúramóir óg faoi bhun 20 bliain d’aois againn in Éirinn, lenar áiríodh breis agus 1800 cúramóir faoi bhun 10 mbliana d’aois. Sa Straitéis Náisiúnta Cúramóirí uainn, gealltar tacaíocht a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga a bhfuil freagrachtaí cúramóra orthu agus cosaint a thabhairt dóibh ar an tionchar díobhálach a imríonn na freagrachtaí sin.  Tá spéis ar leith agam i gcúramóirí óga agus creidim gur féidir linn foghlaim ón eispéireas in Albain ina leith sin”.

Nóta d’Eagarthóirí

Is ionann cúramóir óg agus leanbh nó duine óg a dtéann an gá atá ann le cúram a thabhairt do bhall teaghlaigh a bhfuil tinneas air nó a bhfuil míchumas, andúil nó riachtanas eile cúram aige i bhfeidhm go mór ar a saol.  D’fhéadfadh an ról cúramóra mórthionchar diúltach a imirt ar chúramóirí óga, lena n-áirítear míbhuntáiste oideachasúil agus sóisialta, agus fágann sé sin go mbíonn roghanna laghdaithe saoil agus deiseanna teoranta acu.

Rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) suíomh Gréasáin do chúramóirí teaghlaigh a sheoladh le déanaí ( www.hse.ie/carers) chun Seachtain Náisiúnta na gCúramóirí a shonrú. Tá an suíomh ina ionad ilfhreastail do chúramóirí, áit a soláthraítear faisnéis, a dtarraingítear aird ar sheirbhísí ábhartha ar fud shuíomh Gréasáin FSS agus a soláthraítear naisc chuig eagraíochtaí reachtúla agus deonacha a thugann tacaíocht do chúramóirí – Cúramóirí Teaghlaigh Éireann, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ina measc. Tairgtear ar an suíomh freisin leideanna praiticiúla do chúramóirí maidir le haire a thabhairt dá sláinte agus dá bhfolláine féin. Soláthraíonn Cúramóirí Teaghlaigh Éireann raon tacaí chun cabhrú le cúramóirí óga aire a thabhairt dóibh féin, lena n-áirítear pacáistí faisnéise, tacair uirlisí, tacaí ar líne (www.youngcarers.ie), grúpaí tacaíochta tiomnaithe, sosanna faoisimh, tacaí oideachais agus deiseanna do chúramóirí óga teacht le chéile go sóisialta.

CRÍOCH