Preasráitis

Freastalaíonn an tAire McEntee ar oscailt an tSínidh le hIonad Seanóirí Dharndál

Bhí lúcháir ar Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, freastal ar oscailt an tSínidh le hIonad Seanóirí Dharndál inniu.

Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an tAire McEntee, “Tá lúcháir orm bheith anseo ag oscailt an tsínidh le hIonad Seanóirí Dharndál inniu. A bhuí leis an síneadh nua, beidh an tIonad in ann cur leis an ról a imríonn sé sa phobal agus an ról sin a mhéadú. Soláthrófar leis an spás nua timpeallacht níos fearr do bhaill reatha agus acmhainn bhreise chun freastal ar an éileamh atá ag méadú sa cheantar áitiúil. Mar gheall ar oscailt an sciatháin nua, beidh an tIonad in ann 100 áit bhreise cúram lae a sholáthar gach seachtain. Tá an figiúr sin i dteannta na 945 bhall atá cláraithe leis an Ionad cheana féin”.