Preasráitis

Freastalaíonn an tAire McEntee ar chomhdháil ag a gcuirtear comhar chun cinn idir na Samáraigh in Éirinn agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

D’fhreastail Helen McEntee TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, ar chomhdháil inniu ag ar cuireadh comhar chun cinn idir na Samáraigh in Éirinn agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

Ag an ócáid, dúirt an tAire, “Is eol dúinn go léir gur grúpa an-leochaileach é an pobal príosúin – is airde i bhfad a bhíonn leitheadúlacht na bhfadhbanna meabhairshláinte sa phríosún ná sa phobal mór. Fulaingeoidh 35% de phríosúnaigh fadhb meabhairshláinte agus iad faoi choimeád, i gcomparáid le thart ar 25% den phobal i gcoitinne. I bhformhór na gcásanna ina labhraímid faoi mheabhairshláinte dhearfach, spreagaimid do dhaoine labhairt lena dteaghlach, lena gcuid cairde agus lena bpobal. Ní minic a bhíonn rochtain ag príosúnaigh ar thacaí den sórt sin, áfach. Tá sé ríthábhachtach, mar sin, gur timpeallacht atá tacúil do dhaoine faoi choimeád is ea an timpeallacht príosúin.”

Dúirt an tAire freisin, “Tá na Samáraigh ag obair i réimse na folláine mothúchánaí le breis agus 60 bliain anuas agus, a bhuí le Scéim na nÉisteoirí, bíonn siad in ann a gcuid oibre a chur ar fáil sa timpeallacht príosúin agus spás sábháilte a thabhairt do phríosúnaigh atá ag streachailt lena meabhairshláinte. Cuirim an-fháilte roimh an gcomhpháirtíocht seo, rud a imríonn ról tábhachtach maidir le coimeád níos sábháilte a sholáthar laistigh den timpeallacht príosúin.”

CRÍOCH