Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Helen McEntee ar an gcomhdháil um Meabhairshláinte Taistealaithe

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, clabhsúr a chur inniu ar chomhdháil náisiúnta um Meabhairshláinte Taistealaithe ar eagraigh an tSeirbhís Chomhairleoireachta do Thaistealaithe í. Le linn na comhdhála, a bhí ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, rinneadh iniúchadh ar roinnt saincheisteanna tábhachtacha a théann i bhfeidhm ar mheabhairshláinte i measc ball den Lucht Taistil agus pléadh na bealaí is fearr a d’fhéadfaí aghaidh a thabhairt ar riachtanais mheabhairshláinte an Lucht Taistil.

D’fháiltigh an tAire McEntee roimh an bplé sin, á rá: “Réimse nach mór aird a thabhairt air fós is ea meabhairshláinte taistealaithe. Tá rátaí féinmharaithe sa ghrúpa sin seacht n-uaire níos airde ná sa phobal i gcoitinne.

Rinneadh bearta dearfacha cheana féin. Ina measc siúd chuir FSS €540,000 ar fáil lena infheistiú go sonrach i bhfeabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte do ghrúpaí leochaileacha ar leith ar nós an Lucht Taistil. Déantar soláthar leis an gcistiú sin freisin do phoist nua i seirbhísí áitiúla atá ag díriú ar thacaí sonracha do na grúpaí sin.

Mar sin féin, is eol dúinn go bhfuil bacainní le cur díobh fós ag baill den Lucht Taistil ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí meabhairshláinte, go háirithe an stiogma atá ag baint le meabhairshláinte. Aithnítear go n-imríonn comhráite náisiúnta amhail an chomhdháil seo ról tábhachtach i ndul i ngleic leis an stiogma sin.”