Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Daly ar sheoladh SeniorLine

Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean, Baile Átha Cliath

Thug Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, aitheasc inniu ag seoladh ‘SeniorLine’, rud atá á reáchtáil ag Scothaois (Third Age).

Tugadh an Líne Chabhrach do Sheanóirí ar SeniorLine roimhe seo. Is seirbhís náisiúnta éisteachta faoi rún í, a bhíonn á soláthar ag oibrithe deonacha oilte. Bíonn sí ar oscailt gach lá den bhliain anois ó 10 a.m. go dtí 10 p.m. Is daoine scothaosta iad na hoibrithe deonacha oilte. Éisteann agus a labhraíonn siad le daoine scothaosta a bhfuil deacracht acu nó atá ag iarraidh comhrá cairdiúil a dhéanamh le duine eile.

Ag labhairt dó ag an ócáid, mhol an tAire Daly an tseirbhís atá á cur ar fáil ag Scothaois agus mhínigh sé a thábhachtaí atá an tseirbhís do dhaoine scothaosta áirithe. Dúirt sé, “Is mór an chabhair a thugann an eagraíocht seo do dhaoine scothaosta, daoine a d’fhéadfadh bheith scoite nó uaigneach ar shlí eile. Tá cairdeas agus tacaíocht ríthábhachtach maidir le feabhas a chur ar cháilíocht na beatha.”

Tharraing an tAire Daly aird ar na tairbhí a bhaineann daoine scothaosta as an tseirbhís éisteachta, agus é ag rá, “Trí sheirbhís éisteachta chairdiúil a chur ar fáil, cumasaítear do dhaoine scothaosta caidreamh a fhorbairt le daoine eile agus labhairt faoi na deacrachtaí atá acu, agus iad ar an eolas go bhfuil éisteoir tuisceanach ar an líne eile. An rud is fearr faoin tseirbhís seo is ea go mbíonn daoine scothaosta ag éisteacht le daoine scothaosta eile, agus is mór ag úsáideoirí na seirbhíse é sin.  Is saoráid é seo lena dtugtar deis do dhaoine scothaosta a bhfadhbanna a phlé ar bhealach faoi rún agus i gcuideachta oibrithe deonacha oilte. Is saoráid é lena dtugtar tacaíocht dóibh freisin.”

Ghabh an tAire Daly buíochas leis na hoibrithe deonacha as a dtiomantas, le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte as an gcroíchistiú a chuireann sí ar fáil, agus leis an Atlantic Philanthropies as tacú le forbairt na seirbhíse. Ghuigh sé gach rath ar SeniorLine amach anseo freisin.