Preasráitis

Freastalaíonn an tAire Corcoran Kennedy ar chruinniú de chuid Chomhairle na nAirí Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO)

D’fhreastail an tAire Marcella Corcoran Kennedy ar chruinniú de chuid Chomhairle na nAirí Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO) i Lucsamburg inniu (an 17 Meitheamh 2016). Ag labhairt di le linn díospóireacht ar an gcóras cógaisíochta san Aontas Eorpach (AE) agus ina chuid ballstát, chuir an tAire fáilte roimh an aird a bhíonn á tabhairt ar an tsaincheist a bhaineann le praghsáil táirgí cógaisíochta. Dúirt sí, “Táim i bhfách go mór le comhar méadaithe deonach a bheith ann idir na ballstáit ar bhonn déthaobhach agus iltaobhach araon ar mhaithe le luach níos fearr a bhaint amach sa réimse seo, agus táim ag tnúth le dul i mbun tuilleadh díospóireachta ar an ábhar. Má chuirimid feabhas ar an dóigh a gcomhroinnimid faisnéis le chéile, níl aon amhras ann go mbeimid in ann torthaí níos fearr a bhaint amach dúinne in Éirinn agus do dhaoine sna ballstáit eile”.

Chuir an tAire Corcoran Kennedy fáilte freisin roimh an gcomhaontú ar thángthas air i dtaca le rialacháin níos láidre d’fheistí leighis agus d’fheistí diagnóiseacha leighis in vitro tar éis ceithre bliana a chaitheamh i mbun idirbheartaíochta ar an ábhar. Ag teacht sna sála ar na scannail a bhain le hionchlannáin chíche de chuid Poly Implant Prothèse (PIP) agus le hionchlannáin chromáin, tabharfar cosaint mhéadaithe don tsláinte phoiblí leis na rialacháin agus méadófar leo an tacaíocht do theicneolaíochtaí nuálacha nua san earnáil an-tábhachtach thionsclaíoch seo. Tá thart ar 29,000 duine fostaithe i 400 aonán cógaisíochta in Éirinn amháin agus bíonn luach €12 billiún ar onnmhairí ón earnáil gach bliain. Tabharfar tuilleadh cinnteacht dhlíthiúil don tionscal agus tabharfar cosaint níos fearr d’othair na hEorpa leis an gcomhaontú seo.

Rinneadh plé ar fheabhsú táirgí bia le linn an chruinnithe freisin. Leag an tAire Corcoran Kennedy béim ar a thábhachtaí atá dea-chothú agus dea-aiste bia – idir chothú cíche agus roghanna sláintiúla bia i measc daoine fásta – mar phríomhspreagthóirí maidir le cur chun cinn na sláinte agus le folláine.

Críoch