Preasráitis

Freagraíonn an tAire Kathleen Lynch don ghearán faoi sheirbhís do dhaoine faoi mhíchumas i Ros Cré, Co. Thiobraid Árann

Ag freagairt di inniu (Déardaoin an 18 Nollaig 2014) don nuacht gur díríodh aird Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), trí bhíthin gearáin, ar ábhair imní faoi sheirbhís do dhaoine faoi mhíchumas i Ros Cré, Co. Thiobraid Árann, dúirt Kathleen Lynch, an tAire le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, “Shíl mé go dtiocfadh tuilleadh ábhair imní den chineál sin chun cinn mar thoradh ar ar nochtadh ar Prime Time an tseachtain seo caite maidir le hÁras Attrachta. Cé gur ábhar imní dúinn go léir gur tháinig an méid sin chun solais, is ábhar misnigh é freisin go mbíonn an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) ag teacht ar dhroch-chaighdeáin chúraim agus ar chaighdeáin dho-ghlactha chúraim den sórt sin. Ní bheimid in ann feabhas a chur ar an gcúram a thugtar do na daoine is leochailí sa tsochaí ach amháin trí na cleachtais sin a nochtadh”.  Baineann na hábhair imní a ardaíodh do FSS le cleachtais chúraim in dhá aonad cónaithe atá á reáchtáil ag Iníonacha na Carthanachta i Ros Cré.

 

Agus í ag déanamh mionscrúdú ar an ngearán, tá FSS tar éis an tAire a chur ar an eolas go hiomlán faoin gcás. Tá Foireann Cosanta bunaithe ag FSS sa Mheán-Iarthar d’fhonn tacú le hIníonacha na Carthanachta déileáil leis na hábhair imní.

 

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Molaim uair amháin eile d’aon duine a bhfuil imní orthu faoin gcúram atá á thabhairt d’aosaigh leochaileacha teacht chun tosaigh agus labhairt le FSS, le ÚFCS, leis an Ombudsman nó leis an nGarda Síochána. Is féidir le daoine gearán a dhéanamh freisin faoin reachtaíocht um Nochtadh Cosanta nó um Sceithirí. Is cuma cén dóigh a ndéanfar an gearán fad a thabharfar an fhaisnéis do na húdaráis chuí a bheidh in ann imscrúdú a dhéanamh air mar is ceart.”