Preasráitis

Foilsiú an Séú hAthbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Leighis agus Struchtúr Gairme Leighis – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn (Tuarascáil MacCraith)

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh fhoilsiú an Séú hAthbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Leighis agus Struchtúr Gairme Leighis – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn (Tuarascáil MacCraith). Is é an Grúpa Faireacháin ar Chur Chun Feidhme Athbhreithniú MacCraith a chuir an tuarascáil le chéile, agus tarraingítear aird inti ar chur chun feidhme a lán de na moltaí a rinne Grúpa Oibre an Athbhreithnithe Straitéisigh sa tréimhse 2013–2014.

Tá earcaíocht agus coinneáil dochtúirí leighis a bhaineann céim amach agus a oiltear in Éirinn an-tábhachtach maidir le feidhmiú éifeachtach sheirbhís sláinte na hÉireann agus tá an méid sin ag teacht leis na hoibleagáidí atá ar Éirinn faoin gCód Cleachtais Domhanda um Earcaíocht Idirnáisiúnta Pearsanra Sláinte ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Leag an tAire Harris béim ar an tábhacht a bhaineann le hearcaíocht agus coinneáil ár ndochtúirí leighis.

Dúirt sé gur forbairtí dearfacha iad seo a leanas go léir, agus iad ar aon dul leis na moltaí a rinneadh i dtuarascálacha roimhe seo ón nGrúpa: an príomhthionscnamh um dhochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil a thabhairt isteach; socruithe oibre níos solúbtha a sholáthar; suíomh Gréasáin gairmeacha agus oiliúna a chruthú; sealanna oibre a shainiú roimh ré; oiliúint a chuíchóiriú; pá a mhéadú; agus Taifead Náisiúnta Fostaíochta a thabhairt isteach. Tá súil ag an Aire go gcabhróidh na forbairtí sin ar fad le seirbhís sláinte na hÉireann a dhéanamh níos tarraingtí fós do dhochtúirí. Chomh maith leis sin, chuir sé fáilte roimh an aiseolas a fuarthas ó dhochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil maidir leis na réimsí sin ar gá iad a fheabhsú tuilleadh, lena n-áirítear bearta a chur chun feidhme chun tacú le ham oiliúna faoi chosaint a sholáthar.

Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH