Preasráitis

Foilsíonn Coiste na Náisiún Aontaithe tuairimí faoi ghearán AM v Ireland

D’fhoilsigh Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine a chuid tuairimí inniu faoi ghearáin a rinne AM gur sháraigh Éire an oibleagáid atá uirthi faoi roinnt Airteagal den Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla. Táimid ag iniúchadh na dtuairimí sin, rud a dtugaimid aird air, agus táimid ag breithniú na n-impleachtaí beartais agus dlí.

Ag labhairt faoin ábhar dó, dúirt an tAire Harris: “Léigh mé an tuarascáil ó Choiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus cuireann eispéireas na mná sin as dom go mór. Bhuail mé le teaghlaigh a d’fhulaing an tráma a bhí ag baint le heolas a bheith acu nach mairfeadh a mbabaí agus chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm nuair a d’éist mé leis na heispéiris a bhí acu. Ba mhaith liom go dtabharfaí aghaidh ar an gceist seo. Creidim gurb é atá i ngealltanas an Rialtais go bhforbrófaí cur chuige comhthola le Tionól Saoránach ná an bealach is fearr le dul ar aghaidh agus is léir gur cheart na tuairimí a chuir Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine in iúl inniu a bheith ina gcuid thábhachtach den phróiseas sin.”

CRÍOCH