Preasráitis

Foilsíonn an tAire Sláinte Bille Árachais Sláinte (Leasú), lena ndeimhnítear nach mbeidh aon mhéadú ann ar an dleacht stampa le haghaidh árachas sláinte

Fuair Simon Harris, an tAire Sláinte, ceadú ón gComh-aireacht inniu chun an Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2018, a fhoilsiú, rud lena gcinntítear inbhuanaitheacht leanúnach an mhargaidh árachas sláinte príobháideach. Is é aidhm an Bhille cloí leis an bprionsabal gur cheart polasaithe árachais sláinte a bheith ar fáil ar phraghas inacmhainne do gach saoránach, idir shaoránaigh óga agus scothaosta agus shaoránaigh bhreoite agus shláintiúla.

Dúirt an tAire Harris: “Cé go leanann an líon daoine a bhfuil árachas sláinte acu ag méadú, tá inacmhainneacht fós ar cheann de na príomhnithe a bhreithníonn daoine agus polasaí á cheannach acu.
“Ina fhianaise sin, tá áthas orm a fhógairt nach mbeidh aon mhéadú ann ar an dleacht stampa ar chonarthaí árachais sláinte an bhliain seo chugainn.”

Ní thugtar ar aghaidh don Rialtas na dleachtanna stampa ar gach conradh árachais sláinte. Déantar iad a bhailiú agus a athdháileadh i bhfoirm creidmheasanna, a úsáidtear mar chúiteamh ansin i leith an chostais bhreise a bhaineann leis na daoine is sine agus is laige sláinte a árachú.
Foráiltear leis an mBille i mbliana freisin do rialachas neartaithe a dhéanamh ar an rialálaí neamhspleách árachas sláinte.

Dúirt an tAire: “Tá áthas orm a fhógairt freisin go leathnófar Bord an Údaráis Árachas Sláinte, rud a chinnteoidh go ndéanfar maoirseacht agus rialáil níos fearr ar an margadh árachas sláinte, ar timpeallacht chasta a bhíonn ag athrú i gcónaí é.”

Táthar ag súil go n-achtóidh an tOireachtas an Bille roimh dheireadh na bliana.

Ag labhairt dó faoi fhorbairtí eile sa mhargadh árachas sláinte príobháideach, dúirt an tAire: “Ón mí seo amach, tá lúcháir orm a fhógairt, maidir le hÉireannaigh a raibh cónaí orthu thar lear agus a fhilleann ar Éirinn, nach mbeidh orthu lódálacha a íoc a thuilleadh ar a bpolasaithe árachais sláinte i gcás go gceannaíonn siad árachas laistigh de 9 mí ó fhilleadh ar ais ar Éirinn dóibh. Beidh feidhm ag an bprionsabal céanna maidir le baill dár mBuanfhórsa Cosanta a luaithe a fhágann siad an fórsa. Cinnteoidh na hathruithe sin go gcuirfear cur chuige níos cothroime i bhfeidhm i leith gach saoránaigh a chinneann árachas sláinte a cheannach anseo in Éirinn.”

CRÍOCH