Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris Plean Gníomhaíochta chun an líon othar atá ag feitheamh le hobráid nó gnáthamh ospidéil a laghdú

Tairgfidh NTPF cóireáil do gach othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le ceann amháin de roinnt gnáthamh ardéilimh – lena n-áirítear gnáthamh catarachta, athsholáthar cromáin nó glúine, céislíneachtóime agus ionscópacht

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, Plean Gníomhaíochta nua inniu chun an líon othar atá ag feitheamh le hobráid nó gnáthamh ospidéil a laghdú. Tá an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) tar éis an Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 a chur le chéile.

Sa bhliain 2018, soláthróidh FSS 1.14 milliún ceann d’obráidí agus gnáthaimh ospidéil agus soláthróidh NTPF 20,000 gnáthamh cóireála othar cónaitheach/cás lae agus 4,000 Ionscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach.

Faoin bPlean Gníomhaíochta don bhliain 2018:

  • beidh laghdú 10,000 duine ann ar an líon othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí
  • geallann NTPF go dtairgfidh sé cóireáil do gach othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le cóireáil i roinnt speisialtachtaí ardéilimh – lena n-áirítear catarachtaí, athsholáthar cromáin nó glúine, céislíneachtóime agus ionscópacht
  • laghdófar go níos lú ná 70,000 duine an líon foriomlán othar atá ag feitheamh le hobráid nó gnáthamh ospidéil faoi dheireadh na bliana.

Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018

Ag fáiltiú dó roimh an bplean, dúirt an tAire Simon Harris: “Cloch mhíle an-tábhachtach maidir le hinfheistíocht mhéadaithe a bheith á déanamh ag an Rialtas i ndul i ngleic le liostaí feithimh is ea an plean a foilsíodh inniu. A bhuí leis an obair a rinne NTPF agus FSS sa bhliain 2017, bhíothas in ann stad a chur leis an méadú bliantúil ar an líon foriomlán daoine atá ag feitheamh le gnáthamh ospidéil. Faoin bplean nua seo, beidh laghdú suntasach ann i mbliana ar an líon daoine atá ag feitheamh le gnáthamh. Is é sprioc an phlean go laghdófar an líon foriomlán daoine atá ag feitheamh ó bhuaicfhigiúr 86,100 duine i mí Iúil 2017 go níos lú ná 70,000 duine faoi dheireadh na bliana. Tairgfear cóireáil sa bhliain 2018 do gach othar atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí le gnáthamh catarachta, le hathsholáthar cromáin agus/nó glúine, le céislíneachtóime, le hionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach nó le ceann amháin de ceithre chóireáil ardéilimh eile, fad atá siad oiriúnach go cliniciúil don ghnáthamh. Cé go leagtar feabhsuithe suntasacha amach sa phlean, níl iontu sin ach tús na hoibre ina leith seo. Tá sé mar aidhm agam cur arís eile sa bhliain 2019 leis na héachtaí atá bainte amach cheana féin agus amanna feithimh a laghdú tuilleadh le haghaidh othair Éireannacha. Déanfaidh mé plean chun dul i ngleic le liostaí feithimh othar seachtrach a fhoilsiú go luath freisin.”

Ag labhairt dó ar an ábhar, dúirt Liam Sloyan, Príomhfheidhmeannach NTPF, “Agus iad ag obair le chéile le míonna beaga anuas, tá fíordhul chun cinn déanta ag NTPF agus ag FSS d’othair phoiblí atá ag feitheamh le gnáthamh roghnach. Agus cistiú méadaithe againn sa bhliain 2018, táimid ag tnúth le cóireáil a shocrú do thuilleadh othar ar fud raon níos leithne gnáthamh agus le laghdú a fheiceáil ar an líon othar atá ag feitheamh le gnáthamh máinliachta.”

Ag labhairt dó ar an ábhar, dúirt Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir FSS, “Fáiltíonn FSS roimh an gcistiú €55 mhilliún a cuireadh ar fáil do NTPF, agus roimh an gcistiú a tugadh do FSS, i mbliana chun dul i ngleic le liostaí feithimh. Leanfaidh FSS de bheith ag obair i gcomhar le NTPF chun teacht ar réitigh chuí d’othair atá ag feitheamh le fada agus féachfaidh sé le forbairt a dhéanamh ar na tionscnaimh rathúla a reáchtáladh inár n-ospidéil phoiblí agus phríobháideacha sa bhliain 2017. Tá sé beartaithe againn 1.14 milliún ceann de ghnáthaimh roghnacha a dhéanamh mar chuid dár gcroíghníomhaíocht sa bhliain 2018. Comhlánóidh gníomhaíocht NTPF an obair sin agus tacóidh sí le hamanna feithimh a fheabhsú go leanúnach.”

CRÍOCH