Preasráitis

Foilsíonn an tAire Harris agus an tAire McGrath Bille chun cártaí liachta a chur ar fáil do leanaí faoi mhíchumas

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, agus an tAire Finian McGrath an Bille Sláinte (Leasú) inniu. Mar thoradh ar an mBille, tabharfar cárta liachta iomlán do 9,800 leanbh faoi mhíchumas atá ag fáil Liúntas Cúram Baile (LCB).

Ag labhairt faoin ábhar dó, dúirt an tAire Harris: “Tá an-áthas orm an Bille seo a fhoilsiú inniu. Tá 33,000 tuismitheoir ann a fhaigheann Liúntas Cúram Baile dá leanaí. Níl cárta liachta iomlán ag 9,800 leanbh díobh faoi láthair, áfach. Leis an mBille seo, ceartaítear an éagóir sin. Tá súil agam go mbeidh sé ina chabhair do na teaghlaigh sin agus go maolóidh sé an strus atá orthu. Ba mhaith liom aitheantas ar leith a thabhairt don obair dhícheallach atá déanta ag Our Children’s Health, atá ag obair go díograiseach le fada chun an tsaincheist seo a réiteach. Táim ag súil le hobair i gcomhpháirt le gach duine san Oireachtas ar mhaithe leis an reachtaíocht seo a rith a luaithe is féidir”.

Dúirt Finian McGrath, an tAire Stáit: “Tá ríméad orm go gcuireann sé seo deireadh le dúshlán amháin a raibh tuismitheoirí agus teaghlaigh leanaí faoi mhíchumas ag dul i ngleic leis. Mar gheall ar an diúltú do chártaí liachta a thabhairt dóibh roimhe seo, méadaíodh na deacrachtaí leanúnacha a bhí ag teaghlaigh agus cruthaíodh tuilleadh cruatain agus péine. Gealltanas tábhachtach a tugadh i gClár an Rialtais ba ea soláthar na 9,800 cárta liachta iomlán sin. Daingníodh an gealltanas sin le Buiséad 2017. Is lá maith é seo. Ba mhaith liom go háirithe aitheantas a thabhairt do na daoine faoi mhíchumas, dá dtuismitheoirí agus dá dteaghlach agus do na grúpaí agus na heagraíochtaí deonacha atá i mbun feachtais ar son na saincheiste seo leis na blianta agus buíochas a ghabháil leo uile. Seo é bhur lása”.

Léirítear sna figiúirí is déanaí go mbeidh an tionscnamh seo chun tairbhe do gheall le 9,800 leanbh nach bhfuil incháilithe do chárta liachta faoi láthair. Mar thoradh air sin, beidh breis agus 33,000 leanbh incháilithe do chárta liachta iomlán ó mhí an Mheithimh i mbliana i leith. Tá FSS i mbun oibre chun córas cláraithe páipéir agus ar líne a chruthú. Cuirfear an córas i bhfeidhm an 1 Bealtaine agus beidh tuismitheoirí in ann a gcárta liachta iomlán a úsáid ón 1 Meitheamh 2017 i leith.

Conas a oibreoidh an cárta liachta nua LCB:

  • I gcás leanbh atá ag fáil LCB agus nach bhfuil cárta liachta aige/aici faoi láthair, cláróidh an tuismitheoir nó an caomhnóir don scéim trí fhoirm ar líne nó fhoirm pháipéir a chomhlánú.
  • I gcás leanbh atá incháilithe do chárta liachta faoi láthair (faoi lánrogha nó ar shlí eile) agus a ndeimhnítear go bhfuil sé/sí ag fáil LCB, eiseoidh FSS cárta liachta chuige/chuici go huathoibríoch.
  • I gcás leanbh atá incháilithe do Chárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta faoi láthair (faoi lánrogha nó ar shlí eile), tiontófar an cárta sin ina chárta liachta iomlán go huathoibríoch.