Preasráitis

Foilsíonn an Roinn Sláinte an Tuarascáil ó Crowe Horwath maidir le Leigheas Sláinte Poiblí

Inniu (Déardaoin), d’fhoilsigh an Roinn Sláinte an Tuarascáil ó Crowe Horwath maidir le Ról, Oiliúint agus Struchtúir Ghairme na Lianna Sláinte Poiblí in Éirinn.

Tá athbhreithniú agus athchóiriú an Leighis Sláinte Poiblí mar Speisialtacht ar cheann de na príomhbhealaí inar féidir feabhsú leanúnach an chórais sláinte a chinntiú.

Tríd an Speisialtacht a athchóiriú agus a neartú, ba cheart go gcuirfí le Sláintecare a chur chun feidhme, le leanúint leis an gcreat Éire Shláintiúil a fhorbairt, agus le díriú go leanúnach ar rialachas cliniciúil a neartú, ar shábháilteacht othar a chinntiú agus ar chúram comhtháite a bhaint amach ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta.

Sa tuarascáil uaidh ar an gClár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, leag an Dr Gabriel Scally amach go soiléir gur gá scileanna na ndochtúirí sláinte poiblí a úsáid ar bhealach níos cuí i gcroílár na gclár sláinte poiblí uile ionas go ndéanfaidh siad rannchuidiú ar leibhéal ceannaireachta ar fud na seirbhíse sláinte.

Rinne an Roinn breithniú ar na moltaí atá sa Tuarascáil ó Crowe Horwath, agus aird á tabhairt aici lena linn ar an moladh ón Dr Scally agus ar an obair atá ar siúl faoi láthair i leith Sláintecare. Cuirfear tús le próiseas rannpháirtíochta le geallsealbhóirí go luath sa bhliain 2019, rud a bheidh bunaithe ar na moltaí sin a chur chun feidhme agus ina bhféachfar ar shamhail oibríochtúil eile ar fad a fhorbairt le haghaidh seirbhísí leighis sláinte poiblí a sholáthar.

Léigh an Tuarascáil ar ár suíomh Gréasáin anseo.

CRÍOCH