Preasráitis

Fógraíonn Varadkar comhairliúchán poiblí ar rochtain níos éasca a chur ar fáil ar dhrugaí ‘tarrthála’ i gcás éigeandálaí – lena n-áirítear insteallairí EpiPen, aidréanailín, Salbutamol, glúcagón, nalocsón agus tríníotráit ghlicrile

Tá próiseas comhairliúcháin seolta ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, maidir le cé acu ba chóir nó nár chóir roinnt cógais ar oideas a úsáidtear i gcásanna éigeandála a chur ar fáil ar bhonn níos leithne. I measc na gcógas sin, tá insteallaire EpiPen a úsáidtear chun suaitheadh ailléirgeach a chóireáil.

Is iad seo a leanas na gcógas atá i gceist:

  • Uath-insteallairí aidréanailín (a úsáidtear chun anaifiolacsas/suaitheadh ailléirgeach a chóireáil)
  • Salbutamol (a úsáidtear chun taomanna asma agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach (COPD) a chóireáil)
  • Glúcagón (a úsáidtear chun hipiglicéime dhiaibéiteach a chóireáil)
  • Nalocsón (a úsáidtear chun ródháileog ópóideach, amhail hearóin, a chóireáil)
  • Tríníotráit ghlicrile (a úsáidtear chun aingíne éagobhsaí a chóireáil)

Le linn phróiseas comhairliúcháin na Roinne Sláinte, baileofar tuairimí maidir le cé acu ba chóir feabhsú nó maolú a dhéanamh ar na socruithe do chógais ar oideas a bhaineann leis na cógais sin faoi láthair. D’fhéadfadh na cógais atá luaite beathaí a shábháil i gcásanna éigeandála, ach d’fhéadfaidís bheith contúirteach i gcásanna ina n-úsáidtear iad sna himthosca míchearta nó gan oiliúint.

Déanfar breithniú le linn an phróisis chomhairliúcháin freisin maidir le cé acu ba chóir nó nár chóir do dhaoine neamhliachta rochtain réidh a bheith acu ar chógais ar oideas lena n-úsáid i gcásanna éigeandála, agus é mar aidhm a chinntiú ag an am céanna go leanfar le cógais a rialú ar bhealach iomchuí. Tá treoirthionscadal á ullmhú cheana féin ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun nalocsón a chur ar fáil i mbliana do bhaill teaghlaigh, do chairde agus do bhaill foirne tacaíochta de chuid úsáideoirí cláraithe hearóine.

Féachfaidh an comhairliúchán ar bhealaí inar féidir feasacht an phobail a mhéadú ar riochtaí sláinte a d’fhéadfadh bheith bagrach don bheatha agus ar na cógais a úsáidtear chun iad a chóireáil.

“Is féidir leis na cógais tarrthála seo an difear idir bás agus beatha a dhéanamh i gcásanna ina n-úsáidtear iad ar an mbealach ceart agus ag an am ceart. Mar sin féin, is féidir leo dochar a dhéanamh i gcásanna ina n-úsáidtear iad gan oiliúint chuí nó sna cásanna míchearta. Táim ag súil le raon leathan tuairimí a fháil ar an tionscnamh an-tábhachtach seo, rud a d’fhéadfadh beathaí a shábháil. Tá súil agam go mbeidh mé in ann cinneadh beartais a dhéanamh agus é a chur chun feidhme sa bhliain féilire seo.”

An Próiseas Comhairliúcháin:

Tá an comhairliúchán seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte ón 20/02/2015 i leith agus tá freagraí ar na ceisteanna agus/nó aighneachtaí á lorg ó gach páirtí leasmhar. Nasc leis an gcomhairliúchán anseo.

Tá fáilte roimh gach duine freagairt dó. Tá súil againn go gcloisfimid ó na daoine seo a leanas: daoine den phobal, othair, grúpaí ionadaíocha d’othair, cúramóirí, eagraíochtaí deonacha, soláthraithe cúram sláinte, gairmithe cúram sláinte, comhlachtaí ionadaíocha do ghairmithe cúram sláinte agus rialálaithe.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí ná an 13 Márta 2015.

CRÍOCH