Preasráitis

Fógraíonn Varadkar aistrithe náisiúnta otharcharranna um chúram criticiúil do leanaí

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, seoladh seirbhíse nua otharcharranna um chúram criticiúil, rud a úsáidfear chun leanaí an-tinn a aistriú idir ospidéil.

Tá leanaí an-tinn, atá suas le 16 bliana d’aois, á n-aistriú anois ag an tSeirbhís Aisghabhála Phéidiatraiceach as ospidéil i ngach cearn d’Éirinn chuig Ospidéal Mhuire do Leanaí i gCromghlinn agus chuig Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple.

“Ba é a bhíodh i gceist le leanbh a aistriú as ospidéal réigiúnach chuig ionad náisiúnta roimhe seo ná gur ghnách le dochtúir – dochtúir sóisearach i bhformhór na gcásanna – taisteal in éineacht leis an leanbh chuig an ionad sin agus ar an mbóthar ar ais. Ní bhíodh sé sin ar an rud ab fhearr don leanbh i ngach cás, agus d’fhágadh sé go mbíodh an t-ospidéal réigiúnach gann ar fhoireann ar feadh tréimhse ama,” dúirt an tAire Varadkar.

“San am i láthair, áfach, is ann d’fhoireann speisialtóirí ar leith a thaistealaíonn chun an leanbh a bhailiú, agus sainchúram á thabhairt acu don leanbh ón nóiméad a shroicheann siad an leanbh. Is éard a bhíonn san fhoireann aisghabhála chliniciúil de ghnáth ná dochtúir péidiatraiceach agus altraspeisialtóir péidiatraiceach, mar aon le saintrealamh. Chomh maith leis sin, ní bhíonn easpa foirne in aon ospidéal le linn na tréimhse aistrithe,” dúirt an tAire Varadkar.

“Tá difear mór déanta ag an tseirbhís do nua-naíonna i gcásanna a bhaineann le babaithe nuabheirthe, agus foirne cúraim chriticiúla á tabhairt aici chuig othair nuabheirthe ar fud na hÉireann agus na hothair sin á n-aistriú aici idir ospidéil. Nuair a bheidh acmhainní ar fáil, tá súil agam go mbeimid in ann an tseirbhís a sholáthar do dhaoine fásta freisin.”

Tá acmhainní dílse ag an tSeirbhís Aisghabhála Phéidiatraiceach ag bunáit na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna i nGort na Silíní i mBaile Átha Cliath. Tá sí ar fáil d’othair chónaitheacha agus d’othair i Rannóga Éigeandála nach mór iad a aistriú mar gur tromchúiseach nó ag meathlú atá a riocht. Is féidir cóireáil le haghaidh dianchúram péidiatraiceach, dónna nó néareolaíochta a bheith san áireamh anseo.

Déanann sí forbairt ar an tSeirbhís Aisghabhála do Nua-naíonna, an tseirbhís fhíor-rathúil do bhabaithe nuabheirthe, a bhfuil beagnach 550 babaí nuabheirthe an-tinn ó gach cearn d’Éirinn aistrithe aici sa chéad bhliain dá hoibríocht 24/7 chuig ionaid ag a bhfuil áiseanna cúraim chriticiúil.

Críoch

Tuilleadh faisnéise

Oibríonn an tSeirbhís trí fhoireann aisghabhála chliniciúil a chur chuig ospidéil áit ar bith in Éirinn. Is é an chéad rud a dhéanann sí ansin ná an t-othar a chobhsú, más gá, agus, ina dhiaidh sin, déanann sí maoirseacht ar an aistriú chuig Cromghlinn nó chuig Sráid Temple faoi dhlúthchúram leighis.

Is é an Clár Náisiúnta Iompair Leighis sa Nás a dhéanann maoirseacht ar an oibríocht. Ar na sochair tá leibhéil fheabhsaithe de shábháilteacht othar agus de chúram othar agus meánfhad laghdaithe fanachta san ospidéal. Céim ríthábhachtach chun seirbhís chomhtháite chúraim phéidiatraicigh a chruthú in Éirinn í freisin.

Is cuid den Chlár Náisiúnta Iompair Leighis í an tSeirbhís Aisghabhála Phéidiatraiceach. Is éard a bheidh sa chéad chéim eile ná seirbhís aisghabhála do dhaoine fásta a fhorbairt, rud a bheidh ina fhorbairt chliniciúil shuntasach trí rochtain ar chóireáil chuí a fheabhsú d’othair ardghéire is daoine fásta.