Preasráitis

Fógraíonn Varadkar agus Wells go ndéanfaidh Len O’Hagan cathaoirleacht ar chóireáil chairdiach trasteorann do leanaí

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Jim Wells MLA, a mhacasamhail mar Aire Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí i dTuaisceart Éireann, go nglacfadh an Dr Len O’Hagan CBE DL, Príomhfheidhmeannach ar Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann, príomhról i dtionscnamh uile-oileáin nua chun Galar Croí ón mBroinn a chóireáil.

Beidh an Dr O’Hagan ina chathaoirleach ar an mBord Líonra, a seoladh go foirmiúil an tseachtain seo chun maoirseacht a dhéanamh ar chruthú an líonra cóireála uile-oileáin aonair um Ghalar Croí ón mBroinn agus chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach leanbh ar an gcaighdeán is airde de chúram cairdiach.

Chomh maith lena ról mar Phríomhfheidhmeannach ar Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann, tá an Dr O’Hagan ar an gCathaoirleach ar Uisce Thuaisceart Éireann.  Tá sé ina Stiúrthóir ar Chomhairle na hÉireann-SAM freisin.  Duine eile a ceapadh chuig an mBord Líonra an tseachtain seo is ea Margaret Rogers, an Príomhfheidhmeannach ar Heart Children Ireland, ar eagraíocht í a thacaíonn le tuismitheoirí agus teaghlaigh na leanaí a bhfuil Neamhord Croí ón mBroinn orthu.

Is é an Líonra um Ghalar Croí ón mBroinn an chéad mhúnla suntasach uile-oileáin maidir le cúram cliniciúil. Oibreoidh sé den chuid is mó ó Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, i gcomhpháirt leis an Ospidéal Ríoga, Béal Feirste, i dTuaisceart Éireann, i dteannta Ospidéal Mater Misericordiae i mBaile Átha Cliath. Díreoidh an Líonra ar dtús ar chóireáil a chur ar leanaí agus ar dhaoine fásta óga sula leathnóidh sé chun freastal ar dhaoine fásta freisin.

Dúirt an tAire Varadkar: “Tá ríméad orm go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh againn ar an tionscadal tábhachtach seo agus gur cheapamar duine chomh hoilte leis an Dr O’Hagan chuig an mBord Líonra nua. Cinnteoidh an Líonra um Ghalar Croí ón mBroinn go bhfaighidh grúpa an-leochaileach de leanaí tinne agus de dhaoine óga tinne an leibhéal cúraim is fearr, beag beann ar an áit ina bhfuil siad ina gcónaí. Tabharfaidh sé gach duine atá ag oibriú sa réimse seo le chéile chun a chinntiú go bhféadfaimid an leibhéal cúraim is fearr a chur ar fáil, beag beann ar an áit ina bhfuil siad ina gcónaí.”

“Baineann an-chiall le cúram sláinte a fhorbairt trí chomhoibriú Thuaidh/Theas. Níor cheart dúinn choíche ligean do pholaitíocht ná do shaincheisteanna dlínsiúla bac a chur ar leas na n-othar agus a dteaghlaigh.  Samplaí inláimhsithe den chomhoibriú sin is ea an tionscadal seo agus cur ar fáil an chúraim ailse don iarthuaisceart, lena n-áirítear Dún na nGall, in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin i nDoire.  Táim ag súil go mbeidh lear mór samplaí eile ann sa todhchaí. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tiomantas a thaispeáin an fhoireann in Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, san Ospidéal Ríoga i mBéal Feirste agus in Ospidéal Mater Misericordiae.”

Dúirt an tAire Wells: “Tar éis comhairliúchán poiblí maidir le moltaí an Ghrúpa Oibre Idirnáisiúnta a léirigh tacaíocht shuntasach don líonra uile-oileáin, tá ríméad orm a dheimhniú go dtugaim tacaíocht agus formheas do bhunú an líonra. Tugann sé sin deis iontach chun forbairt a dhéanamh ar na láidreachtaí atá ag na hionaid chroí do leanaí faoi seach i mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath trí sheirbhís uile-oileáin a chruthú a gcreidim go mbeidh an cumas aici áiseanna, seirbhísí agus torthaí den scoth a chur ar fáil do na leanaí leochaileacha sin agus dá dteaghlach ó gach cearn d’oileán na hÉireann. Is duais í sin nach mór féachaint lena baint amach agus cuirim mo dhea-ghuí chuig na cliniceoirí, chuig na bainisteoirí agus chuig na hionadaithe teaghlaigh a oibreoidh le chéile chun an múnla seirbhíse nua a sholáthar.”

Oibreoidh an Bord Líonra faoi threoir an Ghrúpa Trasdlínse, a chuimseoidh Príomhoifigigh Leighis agus riarthóirí sinsearacha sláinte as Poblacht na hÉireann agus as Tuaisceart Éireann. Déanfaidh sé cur chun feidhme ar mholtaí an Ghrúpa Oibre Idirnáisiúnta faoin soláthar seirbhísí d’othair ar a bhfuil Galar Croí ón mBroinn.

Áireofar leis na buntáistí eile a bhaineann leis an tseirbhís bunachar sonraí leathnaithe le haghaidh taighde ar ghalar croí ón mbroinn agus raon leathnaithe seirbhísí leighis chun a léiriú go mbíonn othair ar a bhfuil Galar Croí ón mBroinn ag maireachtáil saoil atá níos faide agus níos iomláine.
Nóta
D’fhormheas an bheirt Airí an Creat-Doiciméad le haghaidh rialachas an Líonra agus tá sé ar fáil ag: http://health.gov.ie/blog/publications/framework-for-all-island-clinical-network-for-congenital-heart-disease