Preasráitis

Fógraíonn na hAirí go gcuirfear tús le Cúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce do Gach Duine os cionn 70 Bliain d’Aois

Photographed at the launch of the Over 70’s GP Visit Card, Ms Ellen Reddin, Minister for Health, Leo Varadkar, Ms Mabel Gargan and Minister Kathleen Lynch.

Photographed at the launch of the Over 70’s GP Visit Card, Ms Ellen Reddin, Minister for Health, Leo Varadkar, Ms Mabel Gargan and Minister Kathleen Lynch.

Tá an Dara Céim á Tógáil Againn

Fógraíonn na hAirí go gcuirfear tús le Cúram Liachleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce do Gach Duine os cionn 70 Bliain d’Aois

Téigh chuig www.gpvisitcard.ie le haghaidh Clárú ar Líne agus Tuilleadh Sonraí

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, inniu go gcuirfí tús le clárú le haghaidh na seirbhíse Cúram Liachleachtóirí Ginearálta (LG) Saor in Aisce do dhaoine atá 70 bliain d’aois nó os a chionn. Cuirfear tús leis an 5 Lúnasa. Sa dara céim seo de chúram liachleachtóirí ginearálta uilechoiteann, leathnaítear seirbhís liachleachtóirí ginearálta gan táillí do gach duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine.

Tá feidhm ag an mbeart nua seo maidir leis na daoine sin atá 70 bliain d’aois nó os a chionn nach bhfuil cárta liachta ná cárta cuairte LG acu.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Varadkar: “Seo é an chéad chéim eile i dtreo cúram sláinte uilechoiteann. Ón 5 Lúnasa, beidh gach duine atá 70 bliain d’aois nó os a chionn, a bhfuil 400,000 duine díobh ann, in ann cuairt a thabhairt ar a liachleachtóir ginearálta gan táillí a íoc. Is céim thábhachtach í mar go mbeidh na daoine is sine agus na daoine is óige inár sochaí in ann cúram LG a fháil gan táillí den chéad uair riamh.”

Dúirt an tAire Lynch: “Tá an Rialtas seo tiomanta do sheirbhísí cúraim phríomhúil a neartú agus a fhorbairt tuilleadh. De réir mar a leathnaímid cúram LG saor in aisce do na daoine sin faoi bhun 18 mbliana d’aois, cuirfimid tuilleadh seirbhísí ar fáil i gcúram príomhúil. Díreoimid ar idirghabháil luath, ar sheirbhísí amhail mion-mháinliacht a chur ar fáil agus ar ghalair ainsealacha amhail diaibéiteas agus asma a bhainistiú i gcúram príomhúil. De réir mar a leanann líon na bhfoirne agus na n-ionad cúraim phríomhúil ar aghaidh ag méadú, méadóidh an raon seirbhísí atá á gcur ar fáil freisin.”

Tá tús á chur freisin le feachtas faisnéise poiblí de chuid FSS ar an tseirbhís nua. Is é aidhm an fheachtais spreagadh a thabhairt do phas beag níos lú ná 40,000 duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine nach bhfuil cárta liachta ná cárta cuairte LG acu cheana féin clárú le haghaidh na seirbhíse sin.

Mhínigh an tUas. John Hennessy, Stiúrthóir Náisiúnta FSS um Chúram Príomhúil: “Tá córas simplí clárúcháin ar líne ar fáil ón Aoine an 31 Iúil ar www.gpvisitcard.ie. Chun duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine a chlárú, éilítear ainm an duine, a uimhir PSP, a inscne, a dháta breithe, a shonraí teagmhála agus a rogha liachleachtóra ghinearálta.  Mar mhalairt air sin, is féidir le daoine foirm a íoslódáil ón suíomh Gréasáin www.gpvisitcard.ie agus glao a chur ar íosghlao 1890 252 919 chun cóip a fháil sa phost. Beidh an fhoirm chlárúcháin sin ar fáil i gcógaslanna agus in oifigí sláinte áitiúla freisin”.

Beidh gach duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine in ann seirbhís LG a fháil gan táillí. Tagann sí sin in ionad an tsocrúcháin reatha seirbhís LG don aoisghrúpa sin, ar socrúchán é atá bunaithe ar thástáil acmhainne. Leanfaidh a gcleithiúnaithe, lena n-áirítear céilí nó páirtnéirí atá faoi bhun 70 bliain d’aois, de rochtain a bheith acu ar sheirbhís LG gan táillí sa chás go gcomhlíonann siad na teorainneacha reatha ioncaim. Tabhair faoi deara nach gá do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a bhfuil cárta liachta nó cárta cuairte LG acu cheana féin clárú a dhéanamh.

Má bhíonn cúnamh nó treoir ag teastáil ó aon duine, féadfaidh sé teagmháil a dhéanamh leis an líne chabhrach ar 1890 252 919 (8am-8pm Luan go hAoine)

CRÍOCH