Preasráitis

Fógraíonn An tAire Sláinte Tosú Na Seirbhís Aerleighis Nua Do Chúige Mumhan

Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, go dtosóidh seirbhís aerleighis nua a cuid oibríochtaí i gCúige Mumhan inniu (Dé Máirt an 30 Iúil).

Cabhróidh an tseirbhís an-luachmhar sin lena chinntiú go mbeidh ag daoine an-tinn nó ag daoine gortaithe i limistéir iargúlta rochtain níos tráthúla ar chúram cliniciúil atá cuí agus ar ardchaighdeán.

Tá an tseirbhís ina cuid den chur chuige fadtéarmach uile-chórais atá á ghlacadh i leith cúram sláinte. Is cur chuige é sin a bhfuil mar aidhm leis a chinntiú go soláthróidh an duine ceart an cúram ceart san áit cheart ag an am ceart, rud atá ar cheann de na bunchuspóirí atá leis an gclár Sláintecare.

Ag fáiltiú dó roimh an nuacht, dúirt an tAire Harris, “Gealladh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go ndéanfaí iniúchadh ar an bhféidearthacht atá ann seirbhísí aerárthaigh othar a leathnú. Dá bhrí sin, tá lúcháir ar leith orm gur chomhlíonamar an gealltanas sin inniu, agus an tseirbhís aerleighis nua i gCúige Mumhan ag tosú a cuid oibre.

“Ar ndóigh, comhlíonfaidh an tseirbhís nua ceann amháin de na moltaí ón nGrúpa Stiúrtha Náisiúnta um Thráma freisin, ba é sin go gcuirfí feabhas ar sheirbhísí aerleighis.  Cuirfidh an tseirbhís nua feabhas suntasach ar an rochtain atá ag daoine a chónaíonn i ndeisceart na tíre ar sheirbhísí aerleighis agus comhlánóidh sí obair ár Seirbhíse Aerleighis Éigeandála, rud a oibríonn go rathúil i gcomhar le hAerchór na hÉireann.

“Ba mhaith liom aitheantas agus buíochas a thabhairt do Mhearfhreagairt Pobail na hÉireann as an tiomantas a thaispeáin sí don tseirbhís a sholáthar agus as an obair leanúnach a dhéanann sí le pobail áitiúla chun airgead a thiomsú ionas gur féidir leanúint le seirbhísí a sholáthar.

“Ba mhaith liom buíochas a thabhairt don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr freisin as an obair an-suntasach a rinneadh chun an tseirbhís seo a thabhairt chuig céim an tosaithe.  Táim ag tnúth le cuairt a thabhairt ar an mbunáit nua i Ráth Cúil sna seachtainí atá romhainn chun an tseirbhís a sheoladh go hoifigiúil.”

Is í an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr, atá faoi stiúir ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), a sholáthróidh an tseirbhís nua i gcomhpháirt le Mearfhreagairt Pobail na hÉireann.

Oibreoidh an tSeirbhís Leighis Éigeandála Héileacaptair, a chistítear le síntiúis charthanúla, amach as Aeradróm Ráth Cúil, atá taobh thoir thuaidh de Shráid an Mhuilinn, Contae Chorcaí.  Cisteoidh an carthanas an tseirbhís eitlíochta agus soláthróidh an Rialtas, trí FSS, na baill foirne chliniciúla, i.e. Ard-Pharaimhíochaineoir agus Teicneoir Leighis Éigeandála, agus tomhaltáin.  Cuireadh €0.25m sa bhreis ar fáil don tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr chun an acmhainn daonchumhachta bhreise a theastaíonn a chistiú.

CRÍOCH