Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte go bhfuil sé mar rún aige Cóireáil Torthúlachta a Chistiú i gcomhar leis an Reachtaíocht bheartaithe

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, go bhfuil sé mar rún aige cistiú poiblí a chur ar fáil le haghaidh cóireáil atáirgthe dhaonna chuidithe i gcomhar leis an tabhairt isteach bheartaithe reachtaíochta sa réimse seo.

Creidim go bhfuil sé tábhachtach go ndéanaimid breithniú ar an mbealach is fearr chun cistiú poiblí a chur ar fáil do chóireáil torthúlachta agus an bhearna reachtaíochta reatha sa réimse seo de chúram sláinte á laghdú ag an am céanna. Ní hé amháin gur cheart cóireálacha torthúlachta a chistiú ar bhealach a uasmhéadaíonn éifeachtúlacht, ba cheart cothrom rochtana a chinntiú leis freisin,” arsa an tAire Varadkar.

Ina ainneoin sin, ní mór córas láidir rialachais dhlíthiúil a bheith ag gabháil le cur ar fáil an chistithe phoiblí d’atáirgeadh daonna cuidithe. Déanfaidh an córas sin cur chun cinn agus cosaint ar shláinte agus fholláine na n-othar agus ar shláinte agus fholláine na leanaí a bhéarfar mar thoradh ar an gcóireáil go háirithe.”

I mí Feabhra 2015, thug an Rialtas ceadú le haghaidh dréachtú a dhéanamh ar Scéim Ghinearálta d’fhorálacha reachtacha lena ndéileálfar le raon leathan gnéithe a bhaineann le hatáirgeadh daonna cuidithe. Tá tús curtha leis an dréachtú agus foilseofar an Scéim Ghinearálta sa chéad sé mhí den bhliain 2016.