Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte ceapacháin chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, gur ceapadh triúr comhaltaí nua chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh.

Is iad Joyce Brennan, Paul O’Faherty agus Declan Moran na comhaltaí nua.

“Tá áthas orm ceapadh Iníon Brennan, an Uasail O’Faherty agus an Uasail Moran chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh a fhógairt. Táim muiníneach go neartófar ról an Bhoird ina chuspóirí straitéiseacha a chomhlíonadh sna blianta romhainn le comhdhlúthú na scileanna achtúireacha trí na ceapacháin sin. Beidh an saineolas agus an taithí atá acu ina sócmhainní suntasacha d’obair an Bhoird agus é ag dul i ngleic leis na dúshláin ar leith roimhe.  Guím gach rath orthu le linn a dtéarma oifige,” arsa an tAire Varadkar.

Achtúire a bhfuil taithí breis agus 20 bliain aici is ea Joyce Brennan (FIA, FSAI, MBA, QFA).  Tá sí ina Príomhoifigeach le Mercer Ireland agus ina hiarStiúrthóir ar KPMG a shainfheidhmíonn i gcláir um athrú ar phleananna pinsin le sochar sainithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus i gcomhairle a chur ar fáil maidir le rialachas agus le nósanna imeachta.

Tá taithí fhairsing ag Paul O’Faherty (FSAI) ar an saol gnó agus comhairleachta.  Bhí sé ar an Uachtarán ar Chumann na nAchtúirí in Éirinn roimh an sealbhóir oifige reatha, bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Mercer Ireland agus ina Chathaoirleach ar Marsh McLennan Companies (MMC), Éire.  Is iad straitéis ghnó, rialachas corparáideach, beartas pinsean agus sláinte, bainistíocht riosca, árachas agus infheistíocht institiúideach na príomhréimsí saineolais dá chuid.

Is é Declan Moran (FIA) an Stiúrthóir um Margaíocht agus Forbairt Ghnó le Vhi um Chúram Sláinte.  Tá BSc in Eolaíocht Ríomhaireachta aige agus tá sé ina Chomhalta d’Institiúid na nAchtúirí ón mbliain 1994 i leith. Tháinig sé go Vhi um Chúram Sláinte i 1997 ón tionscal saoil agus pinsean agus ceapadh chuig Bord Stiúrthóirí Vhi um Chúram Sláinte é roimhe seo don tréimhse ó 2008 go 2013.  Ó mhí na Samhna 2011 go mí Iúil 2012, d’fhóin sé mar Phríomhfheidhmeannach Gníomhach, Vhi um Chúram Sláinte.

Is le haghaidh tréimhse cúig bliana atá na ceapacháin sin, dar tosach an 26 Samhain 2014.

 

CRÍOCH