Preasráitis

Fógraíonn an tAire Kathleen Lynch infheistíocht gan fasach i dTithe Altranais Poiblí

D’fhógair Kathleen Lynch TD, an tAire le freagracht as Cúram Sóisialta, Cúram Príomhúil agus Meabhairshláinte (Daoine Scothaosta agus Míchumas), ceann de na cláir infheistíochta is cuimsithí i saoráidí tí altranais phoiblí i stair an Stáit inniu.

Tá an infheistíocht beartaithe do 90 ionad ar fud na tíre idir seo agus an bhliain 2021. Áirítear léi 33 shaoráid atá ann cheana a athsholáthar agus 57 saoráid eile a athchóiriú / a shíneadh.  Anuas air sin, soláthrófar leis an gclár infheistíochta seo 215 leaba bhreise in ionaid atá á dtógáil nó á n-athchóiriú i láithreacha a sainaithnítear go bhfuil fadhbanna acmhainne ar leith acu. Tá an infheistíocht comhdhéanta de €148m i bplean caipitil reatha FSS agus de chaipiteal is fiú €237m sa bhreis a cuireadh ar fáil faoin bPlean Caipitil ilbhliantúil a d’fhoilsigh an Rialtas le déanaí.  Ina theannta sin, áirítear leis an gclár 10 saoráid arb ionann a luach agus €150m a ndéanfar breithniú ar chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí (CPPanna) nó socruithe malartacha cistiúcháin ina leith.

Dúirt an tAire Kathleen Lynch, “Is infheistíocht an-suntasach é seo, a léiríonn an rún daingean atá againn an stoc reatha leapacha i dtithe altranais poiblí a choinneáil ar bun.  Tá sé i gceist go gcomhlíonfaidh gach teach altranais poiblí na gnéithe comhshaoil de na caighdeáin ó HIQA faoin mbliain 2021 mar gheall ar an infheistíocht.  Tá 4,723 leaba san iomlán sa 90 saoráid.   Agus cuairt tugtha agam ar roinnt mhaith den 90 saoráid sin, is eol dom go ndearbhóidh na cónaitheoirí agus a dteaghlach go gcuirtear cúram sármhaith ar fáil iontu agus gur gá feabhas a chur ar thimpeallacht fhisiciúil na saoráidí.   Is sólás é do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sna tithe, dá dteaghlach agus do phobail ar fud na tíre gur slán atá todhchaí na dtithe altranais poiblí lena mbaineann mar gheall ar an infheistíocht.”

Faoi iamh:  Aguisín 1: Liosta den 90 saoráid a dhéanfar a athsholáthar nó a athchóiriú.