Preasráitis

Fógraíonn an tAire Kathleen Lynch cistiú le haghaidh Foireann Meabhairshláinte i Seirbhís Óige Luimnigh

Minister Lynch - LYS(Sa ghrianghraf: Darragh O’Byrne, Oiliúnaí – Seirbhís Óige Luimnigh, an tAire Kathleen Lynch agus Áine Sage, Oiliúnaí – Seirbhís Óige Luimnigh)

Tá sé fógartha ag Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, as Cúram Príomhúil agus as Cúram Sóisialta, inniu (an 24 Samhain) go bhfuil cistiú bliantúil ar fiú thart ar €130,000 é á chur ar fáil do Sheirbhís Óige Luimnigh le haghaidh seirbhísí meabhairshláinte.

Thug an tAire Lynch cuairt ar Sheirbhís Óige Luimnigh an tseachtain seo caite agus fuair sí cur i láthair ó Catherine Kelly Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus ón Uas. Maurice Walsh, Bainisteoir Oibre don Óige, lena linn.

Dúirt an tAire Lynch, “Bhí mé an-tógtha leis an togra a chuir Seirbhís Óige Luimnigh ar aghaidh.  Is léir go bhfuil teist shármhaith aici maidir le seirbhísí a sholáthar do na daoine óga i gCathair Luimnigh agus i gContae Luimnigh.  A bhuí leis an gcistiú seo, beidh Seirbhís Óige Luimnigh in ann Oibrí Meabhairshláinte Óige, Síciteiripeoir/Comhairleoir breise agus Cúntóir Riaracháin a fhostú.

Tá an méid sin ag teacht go mór leis na tosaíochtaí atá agam don bhliain 2016 maidir le seirbhísí meabhairshláinte a sholáthar do dhaoine óga ag leibhéal pobail agus ag leibhéal cúraim phríomhúil araon.  Teastaíonn tacaíocht ó chuid mhór daoine óga chun gur féidir leo am deacair nó dúshlánach ina saol a shárú. I bhformhór na gcásanna, is ag leibhéal pobail a chuirtear an tacaíocht is cuí ar fáil.  Léiríonn an méid sin an comhar breá atá ar bun idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Seirbhís Óige Luimnigh, a d’oibrigh i gcomhar le chéile ar thionscadail eile san am atá thart.”

Ag labhairt di faoin bhfógairt, dúirt Catherine Kelly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Seirbhís Óige Luimnigh, “Tá an tAire Lynch an-tiomanta do laghdú a dhéanamh ar an stiogma a bhaineann le meabhairshláinte na hóige.    Chuala sí go díreach ó dhaoine óga faoi conas a chabhraigh a rannpháirtíocht in obair don óige leo labhairt faoina meabhairshláinte agus cur leis an stiogma sochaíoch a laghdú.  A bhuí le creideamh an Aire sa chumas atá againn dul i dteagmháil go luath agus ag leibhéal measartha le daoine óga agus le teaghlaigh, cuirfidh an acmhainn seo a bhfuil géarghá léi ar ár gcumas an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar do dhaoine óga agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí, d’oibrithe deonacha agus do bhaill foirne.”

D’fháiltigh Teresa Bulfin, Bainisteoir Sinsearach Oibríochtaí, Seirbhísí Meabhairshláinte FSS an Mheán-Iarthair, roimh an bhfógairt. Dúirt sí: “Saoráid iontach do dhaoine óga is ea Seirbhís Óige Luimnigh agus, trí sheirbhís fheabhsaithe meabhairshláinte a sholáthar i dtimpeallacht phobail, tugtar deis luachmhar le tacaíocht a thabhairt dár ndaoine óga agus iad ag dul i ngleic leis na deacrachtaí a bhíonn rompu, agus tacaíocht á tabhairt dóibh folláine mheabhrach a choinneáil agus a n-athléimneacht a fhorbairt i leith na ndúshlán a dtiocfaidh siad orthu. Tá ríméad ar FSS baint a bheith aici leis an tionscnamh dearfach seo.”

CRÍOCH