Preasráitis

Fógraíonn an tAire Kathleen Lynch cistiú do Thithe Cúraim faoi Thacaíocht san Oirdheisceart

Tá an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta (daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas) agus meabhairshláinte tar éis leithdháileadh €2m a fhógairt i bhfoirm cistiú aonuaire do 10 nIonad Cúraim faoi Thacaíocht i gCeatharlach, i gCill Chainnigh agus i bPort Láirge.

Dúirt an tAire Lynch, “Tairgtear sna Tithe Cúraim faoi Thacaíocht stíl mhaireachtála níos fearr do dhaoine a d’fhulaingeodh leithlisiú sóisialta ar shlí eile. Mar sin, cuirtear feabhas ar fholláine mheabhrach iontu ag an am céanna. Tá na tithe faoi bhainistíocht ag Coistí Bainistíochta a dtagann a gcuid ball ón bpobal áitiúil. Tá an tionscnamh ag teacht go mór le beartas an rialtais chun tacú le pobail áitiúla agus lena gcuid iarrachtaí aire a thabhairt do dhaoine ina bpobal. Is é an aidhm atá leis leas a dhéanamh do dhaoine a bhfuil leibhéil spleáchais ísle nó mheánacha acu agus a dteastaíonn cúram breise i bhfoirm cúram lae nó cúram cónaithe uathu chun gur féidir leo fanacht ina gceantar áitiúil agus bheith mar chuid dá bpobal.”

Leithdháilfear an cistiú mar seo a leanas:

Ionad Cúraim faoi Thacaíocht      Iomlán
Mount Carmel   299,696
St Josephs   92,444
Gahan House   197,550
O’Gorman Home   137,628
Prague House   161,584
St. Fiacs   102,438
St. Lazarians   138,144
Holy Ghost Residential Home   372,756
Rosedale   312,756
St Carthage’s House   185,000
An Riachtanas Cistiúcháin Iomlán     €2m