Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris tionscnamh nua de chuid NTPF chun tástálacha ionscópachta diagnóisí a sholáthar do 700 othar eile atá ag feitheamh leis an ngnáthamh

“Tá rún daingean agam leas a bhaint as NTPF agus as an acmhainn atá ann sa chóras príobháideach chun othair a bhaint de liostaí feithimh” – Harris

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, tionscnamh nua de chuid an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) inniu (Dé Domhnaigh), rud a bhfuil mar aidhm leis tástálacha ionscópachta diagnóisí a sholáthar do 700 othar eile atá ag feitheamh leis an ngnáthamh.

Dúirt an tAire Harris, “Tá rún daingean agam leas a bhaint as NTPF agus as an acmhainn atá ann sa chóras príobháideach chun othair a bhaint de liostaí feithimh. Bíonn an t-éileamh ar ghnáthaimh ionscópachta ag méadú sa tír seo agus, a bhuí leis an tionscnamh tábhachtach nua seo de chuid NTPF, méadófar an líon gnáthamh a bheifear in ann a dhéanamh thar na míonna atá le teacht. Tá costas €700,000 ag baint leis an tionscnamh agus measann NTPF go mbeifear in ann gnáthamh ionscópachta a sholáthar do 700 duine eile de na hothair atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide dá bharr.”

Dúirt an tAire Harris, “Tá NTPF ag obair ar chur i bhfeidhm an tionscnaimh anois agus tosófar ar ghnáthaimh a sheachfhoinsiú an mhí seo.”

Faoin tionscnamh nua, is in ospidéil phríobháideacha a gheobhaidh othair phoiblí a dtástálacha agus íocfaidh NTPF as costas na dtástálacha sin. Oibreoidh NTPF le hospidéil phoiblí chun a chinntiú go mbailíochtóidh na hospidéil a liostaí feithimh; chun sainaithint a dhéanamh ar othair a leanfar le cóiríocht a fháil ón ospidéal poiblí agus chun sainaithint a dhéanamh ar na hothair sin dá dtairgfear gnáthamh seachfhoinsithe in ospidéal poiblí.

CRÍOCH