Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris go dtabharfar an creidmheas incriminteach ar ais d’altraí a bhain céim amach idir na blianta 2011 agus 2015

Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go dtabharfar an creidmheas incriminteach dá socrúchán mac léinn 36 seachtaine ar ais d’altraí a bhain céim amach idir na blianta 2011 agus 2015.  Dúirt an tAire:

“Bhí cruinniú agam le grúpa altraí le céim le déanaí agus bhí sé soiléir dom le linn an chruinnithe sin go mbíonn an tsaincheist seo ag déanamh an-dochar dá gcoinníollacha agus dá meanma. Mar sin, táim ag obair go dlúth le Paschal Donohoe, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ó shin i leith chun an scéal a réiteach. Dá bhrí sin, tá lúcháir orm a fhógairt inniu go bhfaighidh na haltraí sin an incrimint a thuilleann siad.

“Tá áthas ar leith orm go mbeidh feidhm ag an gcinneadh freisin maidir le haltraí a bhain céim amach le linn na mblianta lena mbaineann agus a d’fhág an tír ina dhiaidh sin agus atá ag smaoineamh faoi theacht abhaile anois.  Bíonn mórdheacrachtaí againn maidir le haltraí a earcú agus a choinneáil sa tír seo, ach creidim gur céim bheag chun tosaigh é seo.  Tá sé ríthábhachtach dúinn go bhfanfaidh ár gcuid altraí sa tír seo agus go dtiocfaidh ár gcuid altraí atá ag obair thar lear ar ais chuig an tír seo.

“Beidh feidhm ag an gcinneadh ón 1 Eanáir 2017. Beidh thart ar 4,000 altra a bhain céim amach idir na blianta 2011 agus 2015 incháilithe don incrimint agus beidh €1,000 eile ann ina dtuarastal dá bharr.  Tuigim gur gá dúinn níos mó a dhéanamh go fóill, áfach, agus leanann an Roinn seo de bheith ag obair le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun díriú ar raon leathan beart arb é an aidhm atá leo earcú agus coinneáil ball foirne altranais a chur ar aghaidh.”

Luaigh an tAire freisin go bhfuil sé seo ar an mbeart dearfach is déanaí a tugadh isteach sa bhliain seo a chuaigh thart chun earcú agus coinneáil altraí a neartú. I measc na mbeart sin, bhí an chéad chéim de phá a thabhairt ar ais faoi Chomhaontú Bhóthar Lansdún; an ráta pá do shocrúcháin altranais na mac léinn a mhéadú go 70% den chéad phointe ar scála tuarastail altraí foirne; conarthaí buana a dhámhachtain d’altraí le céim; agus pá breise a thabhairt d’altraí in éiric dualgais áirithe a ghlacadh ó na dochtúirí.