Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris comhairliúchán poiblí ar Bhille um Fhíocháin Dhaonna, agus sinn ag bogadh níos gaire do chóras toilithe rogha an diúltaithe a thabhairt isteach le haghaidh deonú orgán

Bhogamar níos gaire inniu (Dé Luain) do chóras nua toilithe rogha an diúltaithe a thabhairt isteach le haghaidh deonú orgán tar éis do Simon Harris TD, an tAire Sláinte, oscailt an chomhairliúcháin phoiblí ar Bhille um Fhíocháin Dhaonna a fhógairt.

Úsáidfear an comhairliúchán chun bonn eolais a chur faoin obair chun reachtaíocht a dhréachtú lena ndéanfar na nithe seo a leanas:

 • baint, coinneáil, stóráil, úsáid agus diúscairt fíochán daonna ó dhaoine éagtha a rialáil;
 • coinníollacha ginearálta a sholáthar maidir le baint, deonú agus úsáid orgán agus fíochán ó dhaoine éagtha agus ó dhaoine beo chun críocha trasphlandaithe; agus
 • foráil a dhéanamh do chóras toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgán agus do chlár gaolmhar a thabhairt isteach.

Leis an mBille um Fhíocháin Dhaonna, déanfar cur chun feidhme ar mholadh tábhachtach ó Thuarascáil Madden maidir le Cleachtais agus Nósanna Imeachta Iarbháis, is é sin: níor cheart aon scrúdú iarbháis a dhéanamh san ospidéal, agus níor cheart aon fhíochán a choinneáil chun aon chríche ar leith, gan údarú a fháil ar dtús.

Ag labhairt dó inniu ag oifigí Dheonú agus Trasphlandú Orgán Éireann, dúirt an tAire Harris, “Is é an aidhm atá agam go mbeidh deonú orgán mar ghnás againn in Éirinn i gcásanna ina bhfaigheann daoine bás agus ina raibh siad in ann toiliú le deonú orgán roimhe sin.  Ba mhaith liom cloisteáil go háirithe faoi bhealaí inar féidir feasacht a mhúscailt ar dheonú orgán agus líon na n-orgán a dheonaítear sa tír seo a mhéadú.  Cé gur cóireáil sábhála beatha é trasphlandú, is cóireáil é a bhíonn ag brath ar altrúchas daoine eile.  Mar sin, tá sé tábhachtach go ndéanfaimid ár ndícheall chun méadú a dhéanamh ar líon na n-orgán atá ar fáil lena dtrasphlandú”.

Tharraing an tAire aird ar na bearta a rinneadh cheana féin chun cultúr láidir deonú orgán a chothú, deontóirí a dhéanamh den oiread deontóirí féideartha agus is féidir agus, ar deireadh, líon na dtrasphlanduithe a dhéantar gach bliain a mhéadú arís eile.  Rinneadh 280 trasphlandú san iomlán sa bhliain 2016. Rinneadh 50 trasphlandú ae ó dheontóirí beo freisin, rud a bhí ar an bhfigiúr ab airde riamh.

Dúirt an tAire, “Mholfainn do gach duine a dtuairimí a chur in iúl tríd an bpróiseas comhairliúcháin seo.  Tá sé tábhachtach go mbreithneoimid go léir ár seasamh ar dheonú orgán agus go gcuirfimid ár ndaoine muinteartha ar an eolas faoi sin.  Mholfainn do dhaoine a dtuairimí a chur in iúl freisin faoi thograí a bhaineann le cleachtais agus nósanna imeachta iarbháis, le scrúduithe anatamaíocha, le hoideachas agus oiliúint, agus le coirp a thaispeáint go poiblí tar éis an bháis.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire go raibh súil aige “go ndéanfaí dlí den phíosa tábhachtach reachtaíochta seo sa bhliain 2018.”

Tá an ceistneoir comhairliúcháin ar fáil ar líne ag http://health.gov.ie/consultations agus is é an 09 Deireadh Fómhair 2017 an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Na Príomhfhorálacha de Scéim Ghinearálta Bille um Fhíocháin Dhaonna

Forálfar leis an Scéim Ghinearálta do na nithe seo a leanas:

 • Cleachtas agus nósanna imeachta iarbháis
 • Scrúduithe Anatamaíocha/Oideachas agus Oiliúint
 • Coirp a Thaispeáint go Poiblí tar éis an Bháis
 • Deonú agus Trasphlandú Orgán
 • Deonú Fíochán Athghiniúnach
 • Iompórtáil Orgán agus Fíochán Daonna

Leis na tograí, soláthrófar creat um thoiliú feasach do na gníomhaíochtaí ainmnithe seo a leanas:

 • Scrúduithe Iarbháis san Ospidéal
 • Scrúduithe Anatamaíocha/Oideachas agus Oiliúint
 • Coirp a Thaispeáint go Poiblí
 • Deonú agus Trasphlandú Orgán

Comhairliúchán Poiblí:
Beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl thar thréimhse sé seachtaine dar críoch an 09 Deireadh Fómhair 2017.

Faisnéis faoi Thrasphlandú agus Deonú Orgán: