Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris agus an tAire Daly fadú an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí don Chomhairliúchán Poiblí ar Sheirbhísí Cúram Baile

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhógair siad inniu go bhfuiltear ag fadú an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí don chomhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile. Is é an spriocdháta nua ná 6 p.m. Dé hAoine an 2 Deireadh Fómhair 2017.

Seoladh an comhairliúchán an 6 Iúil agus is é an aidhm atá leis cabhrú le scéim reachtúil nua agus córas rialála nua a fhorbairt le haghaidh seirbhísí cúram baile.  Cinneadh an tréimhse ama ina nglacfaí le haighneachtaí a fhadú tar éis uiríll a fháil ó roinnt grúpaí tathanta agus páirtithe leasmhara.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Daly, “Le linn an chomhairliúcháin seo, beidh deis againn éisteacht le tuairimí an phobail faoina mbeadh ar áireamh sa scéim cúram baile sa todhchaí.  Ba mhaith liom gach deis a thabhairt do na páirtithe leasmhara uile páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán.  Ar an gcúis sin, thug mé aird ar na hiarrataí a fuarthas ó ghrúpaí leasmhara agus chinn mé an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí a fhadú go dtí an 2 Deireadh Fómhair.  Mholfainn do gach duine ag a bhfuil tuairimí ar chúram baile aighneacht a dhéanamh ionas go gcloisfí na tuairimí sin.”

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Tá dhá leagan den pháipéar comhairliúcháin ar fáil, is iad sin, leagan gearr soléite agus leagan mionsonraithe.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • An páipéar comhairliúcháin a chomhlánú ar líne ag http://health.gov.ie/consultations;
  • An páipéar comhairliúcháin a íoslódáil agus é a sheoladh ar ais chuig an Roinn trí chasadh an phoist; nó
  • Cóip den pháipéar comhairliúcháin a iarraidh ón Roinn agus í a sheoladh ar ais chuici trí chasadh an phoist.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach é atá sa pháipéar comhairliúcháin ach tús an phróisis chomhairliúcháin leathain ar chúram baile. Beidh an Roinn ag dul i ndáil chomhairle ar na bealaí seo freisin:

  • Bualadh le daoine aonair agus le grúpaí le go mbeidh siad in ann a gcuid tuairimí a chur in iúl dúinn go díreach;
  • Bualadh le heagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí cúram baile agus le heagraíochtaí eile a dhéanann ionadaíocht do dhaoine a úsáideann seirbhísí cúram baile le go mbeidh deis acu a gcuid tuairimí a chur chun cinn; agus
  • Iarraidh ar gach duine ag a bhfuil leas i seirbhísí cúram baile a dtuairimí faoinár bpleananna a chur in iúl dúinn agus iad forbartha.

Foilseofar tuarascáil ar thorthaí an phróisis chomhairliúcháin.