Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris agus an tAire Byrne neartú ar an gclár Éire Shláintiúil 

Foilseofar Creat Torthaí nua, mar atá molta sa tuarascáil Sláintecare

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit ag an Roinn Sláinte, neartú ar an gclár Éire Shláintiúil inniu (Déardaoin).

Thug an Rialtas cead chun Creat Torthaí a fhoilsiú don chlár Éire Shláintiúil agus chun Oifig neartaithe a bhunú don chlár Éire Shláintiúil laistigh den Roinn Sláinte.

Dúirt an tAire Harris, “Táimid ag céim thábhachtach i gcur chun feidhme an chláir Éire Shláintiúil. Rinneadh dul chun cinn suntasach le blianta beaga anuas agus tá dea-chomhar ar bun ar fud an Rialtais ina leith. Tá sé in am againn anois cur leis an rath sin, treisiú lenár n-iarrachtaí an fholláine a chur i gcroílár an bheartais phoiblí ar fad agus gníomhaíochtaí an chláir Éire Shláintiúil a mhéadú ar fud gach snáithe den obair atá á déanamh idir an Rialtas agus an leibhéal áitiúil.

“Cuireadh an Creat Torthaí nua don chlár Éire Shláintiúil le chéile chun cabhrú le measúnú a dhéanamh, agus tuairisc a thabhairt, ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar an tionscnamh tábhachtach trasrialtais seo a chur chun feidhme, agus é mar aidhm leis feabhas a chur ar shláinte agus folláine na ndaoine a chónaíonn in Éirinn. Bhí foilsiú an Chreata Torthaí ar cheann amháin de na moltaí sa tuarascáil Sláintecare freisin. Foilseofar an Creat Torthaí go luath san fhómhar.

“Tá áthas orm gur thug an Rialtas cead dom freisin Oifig nua a bhunú don chlár Éire Shláintiúil laistigh de mo Roinn chun an comhar trasrialtais a neartú agus chun cur leis an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Déanfaidh an Oifig nua plean gníomhaíochta a cheapadh agus a sholáthar don chéad chéim eile de chur chun feidhme an chláir Éire Shláintiúil agus beidh sí freagrach as clár feabhsaithe cumarsáide agus rannpháirtíochta le saoránaigh a sholáthar.

Dúirt an tAire Byrne: “Is é an fhís atá leagtha amach sa chreat Éire Shláintiúil go mbeidh saol níos faide agus níos sláintiúla ag daoine i dtimpeallachtaí slána sábháilte. Tá sé mar aidhm againn go mbraithfidh gach duine dár saoránaigh, idir óg agus aosta, go bhfuil siad faoi thacaíocht ina bpobal agus iad ag tógáil na chéad chéime i dtreo stíl mhaireachtála níos sláintiúla. Is é sin an fáth a bhfuil sé ríthábhachtach an clár Éire Shláintiúil a fhorbairt tuilleadh. Agus sinn ag obair lenár gcomhpháirtithe, féachfaimid le ról a thabhairt do thuilleadh eagraíochtaí i gcabhrú le gluaiseacht náisiúnta a fhorbairt agus a chothú don tsláinte agus don fholláine agus díocas chun an chláir Éire Shláintiúil a chur chun cinn ar fud gach pobail.”

CRÍOCH