Preasráitis

Fógraíonn an tAire Finian McGrath na láithreacha don Chlár Náisiúnta Cúraim Faoisimh do dhaoine faoi mhíchumas agus dá dteaghlach, ar clár tiomnaithe €10m é

Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, d’fhógair sé inniu na háiteanna a mbeadh saoráidí téarnaimh nua lonnaithe iontu ar fud na tíre chun tacú le daoine faoi mhíchumas agus lena dteaghlach.

Dúirt an tAire: “Tá an Rialtas seo tiomanta do sheirbhísí agus tacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, rud a chuirfidh ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, a thabharfaidh tuilleadh neamhspleáchais dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad agus a chuirfidh feabhas ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil. Táimid tiomanta go háirithe do raon tacaí inrochtana cúraim faoisimh a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus dá dteaghlach.

Is maith is eol dom an brú atá ar chúramóirí do dhaoine faoi mhíchumas, a bhíonn faoi bhrú ollmhór go minic leanúint ar aghaidh. Is é sin an fáth ar iarr mé agus a bhfuair mé €10m sa bhreis don bhliain seo, go háirithe chun feabhas a chur ar sheirbhísí faoisimh.

Tá súil agam gurb é an toradh a bheidh ar an dá theach déag nua go gcuirfear ar chumas cúramóirí sos dea-thuillte a ghlacadh agus a sláinte agus a bhfolláine féin a chothabháil. I dtús na bliana seo, d’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tús áite a thabhairt do na saoráidí agus seirbhísí nua sin a chur i bhfeidhm gan mhoill agus tuairiscí rialta a thabhairt dom chun go mbeinn in ann a chinntiú go spriocdhíreofaí an cistiú breise sin go díreach ar na daoine sin a dteastaíonn sé go géar uathu. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don dul chun cinn a rinne FSS chun soláthar a dhéanamh ar an acmhainn bhreise thábhachtach sin atá á cur in oiriúint agus á spriocdhíriú chun an fhreagairt don riachtanas áitiúil a uasmhéadú.

Tá ríméad orm an áit a mbeidh gach teach nua lonnaithe, an áit a gcuirfear an acmhainn bhreise ar fáil agus réitigh faoisimh nuálacha bhreise a fhógairt inniu. Ar na réitigh mhalartacha sin tá cúram faoisimh baile, clubanna Sathairn agus clubanna tráthnóna, campaí samhraidh agus roinnt mhaith roghanna faoisimh eile atá solúbtha agus dírithe ar an teaghlach agus ar an leanbh. Bainfidh 250 duine sa bhreis tairbhe as an gcineál sin sos faoisimh sa bhliain 2018. Teastaíonn sos uainn go léir agus tá súil agam go mbeidh na tionscnaimh éagsúla seo ina gcabhair do theaghlaigh agus ina n-asraon sóisialta luachmhar d’úsáideoirí seirbhíse ar fud na tíre.

Beidh acmhainn nua bhreise ann i ngach Eagraíocht Sláinte Pobail de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Fágfaidh sé sin go gcuirfear 11,000 oíche faoisimh ar a laghad ar fáil i mbliana. Méadófar an líon sin go 19,000 oíche i mbliain iomlán. Tacóidh sé sin le 800 duine aonair i mbliain iomlán a luaithe atá na tithe go léir i mbun feidhme.

Beidh an-chuid de na seirbhísí breise i mbun feidhme faoi dheireadh mhí an Mheithimh. Tá saoráidí i mbun feidhme cheana féin i gCiarraí, sa Lár Tíre agus i gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh.”