Preasráitis

Fógraíonn an tAire Catherine Byrne cistiú breise is fiú €3m i mBuiséad 2017 le haghaidh beart um dhrugaí agus um chuimsiú sóisialta

D’fhógair Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, roimh an tsuim bhreise €3m atá á leithdháileadh i mBuiséad 2017 chun tacú le bearta um dhrugaí agus um chuimsiú sóisialta.

“A bhuí leis an gcistiú breise a fógraíodh, cumasófar d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leanúint le hidirghabhálacha a chur ar fáil chun feabhas a chur ar na torthaí sláinte do na daoine is leochailí inár sochaí, an Lucht Siúil agus an pobal Romach ina measc, do dhaoine atá faoi réir fadhbanna andúile, do dhaoine gan dídean agus d’iarrthóirí tearmainn agus do dhídeanaithe.

Bainfear úsáid as an gcistiú breise sin freisin chun tacú le saoráid treorach insteallta faoi mhaoirseacht a chur ar bun i lár cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2017. Tá reachtaíocht á dréachtú ag an Roinn Sláinte lena ndéanfar foráil do shaoráidí insteallta faoi mhaoirseacht a chur ar bun agus a cheadúnú. Tá dea-dhul chun cinn déanta ar an dréachtú agus tá sé beartaithe go bhfoilseofar an Bille sa seisiún reatha de chuid na Dála.

Dúirt an tAire Byrne: “Tosaíocht phríomha de chuid mo chláir oibre is ea saoráid insteallta faoi mhaoirseacht a chur ar bun.  Tá an tsaoráid sin ag teastáil go géar chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb an insteallta sráide in Éirinn, rud lena mbaineann lár cathrach Bhaile Átha Cliath go háirithe”

“Na deacrachtaí a mbíonn daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois ag teacht orthu agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar chóireáil in aghaidh drugaí agus alcóil agus an líon beag roghanna atá ar fáil le haghaidh díthocsainiú ó dhrugaí, bhí siad i measc roinnt saincheisteanna a cuireadh in iúl dom le linn an chomhairliúcháin phoiblí maidir leis an Straitéis Náisiúnta Drugaí”, arsa an tAire.  “Tá sé mar rún agam an cistiú breise a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí sa soláthar seirbhíse do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus chun tuilleadh áiteanna díthocsainithe a chur ar fáil i suíomhanna pobail agus cónaithe an bhliain seo chugainn.”

“Táim ag súil le tuarascáil a fháil go luath an bhliain seo chugainn ón gCoiste Stiúrtha a cuireadh ar bun chun comhairle a chur orm faoin straitéis nua drugaí.   Tá sé beartaithe agamsa agus ag an Aire Harris tograí le haghaidh infheistíocht ilbhliantúil i ndrugaí a fhorbairt agus a chur faoi bhráid an Rialtais mar chuid den Mheabhrán don Rialtas maidir leis an straitéis nua,” arsa an tAire mar fhocal scoir.

#Budget17

CRÍOCH