Preasráitis

Fógraíonn an tAire Catherine Byrne cistiú breise is fiú €1 mhilliún le haghaidh an Straitéis Náisiúnta Drugaí a chur chun feidhme

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, fógra inniu go gcuirfí cistiú breise is fiú €1 mhilliún ar fáil le haghaidh an Straitéis Náisiúnta Drugaí (Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú: Freagairt atá bunaithe ar shláinte d’úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025) a chur chun feidhme.

Leis an gcistiú sin, a chuirfear ar fáil ar bhonn bliantúil, tabharfar aghaidh ar na tosaíochtaí atá leagtha síos sa Straitéis, lena n-áirítear luathfhreagairtí chun dochar a laghdú, treochtaí éiritheacha i mí-úsáid substaintí (úsáid ildrugaí agus cnagchócaon san áireamh), agus feabhas a chur ar sheirbhísí do ghrúpaí atá i mbaol.

Dúirt an tAire Byrne “Tá ríméad orm an cistiú breise sin a fháil chun dul i ngleic le mí-úsáid drugaí agus alcóil inár bpobail. Comhlánóidh sé feabhsuithe ar sheirbhísí cóireála drugaí agus alcóil a bhaineann le meabhairshláinte agus le heaspa dídine faoi Phlean Seirbhíse Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don bhliain 2019.”

“Táim tiomanta do fhreagairt chomhtháite sláinte poiblí a chur chun feidhme do mhí-úsáid substaintí, agus é mar aidhm aici dochar a laghdú agus téarnamh a chothú. Cuid dhílis den fhreagairt sin is ea obair i gcomhpháirt leis an earnáil reachtúil, leis an earnáil pobail agus leis an earnáil dheonach. Beidh mé ag dul i ndáil chomhairle leis na 24 Thascfhórsa Drugaí agus Alcóil atá againn agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar ball maidir leis na dóigheanna is fearr ar féidir linn an cistiú breise atá á fhógairt inniu a spriocdhíriú.”

CRÍOCH