Preasráitis

Fáiltíonn Varadkar roimh údarú VHI

Tá comhghairdeas déanta ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, le VHI as údarú a fháil ó Bhanc Ceannais na hÉireann mar ghnóthas rialáilte neamhshaoil.

Dúirt an tAire Varadkar: “Fáiltím go mór roimh an bhfíric go bhfuil VHI á rialáil anois sa dóigh chéanna a rialáiltear na hárachóirí sláinte eile agus go n-oibreoidh sé mar chuideachta faoi dhliteanas teoranta ag a bhfuil fochuideachtaí ón 31 Iúil i leith. Éacht suntasach atá bainte amach ag VHI atá ann agus is é an toradh rathúil ar phróiseas fada an-chasta é. Thar ceann an Rialtais, fáiltím go háirithe roimh an bhfíric gur tugadh stádas údaraithe do VHI gan gá le hinfheistíocht Státchiste a fháil.

“Is éard atá sa toradh sin ná léiriú ar fheidhmíocht fheabhsaithe na cuideachta le blianta beaga anuas, ar an dearcadh dearfach i leith na hearnála árachas sláinte i gcoitinne agus ar an gcumas athneartaithe atá ag cuideachtaí Éireannacha maoiniú a thiomsú ag an leibhéal náisiúnta agus ag an leibhéal idirnáisiúnta araon.”

Vóta muiníne as an earnáil árachas sláinte agus as geilleagar feabhsaithe na hÉireann ina bhfuil sé ag oibriú atá san údarú do VHI, atá ar cheann de na hárachóirí ginearálta is mó in Éirinn.

Chomh maith leis sin, baineann cur i gcrích an phróisis údarúcháin neamhchosaint na hÉireann ar fhíneálacha móra AE ach aghaidh a thabhairt ar bhreithiúnas Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tugadh i mí Mheán Fómhair 2011 nuair a rialaigh an Chúirt nach bhféadfadh VHI leas a bhaint a thuilleadh as maolú ar an gceanglas le bheith údaraithe. Beidh cuideachtaí nua-údaraithe VHI i mbun feidhme ón 31 Iúil i leith.

Dúirt an tAire freisin: “Cé go ndéanfar athrú ar an struchtúr corparáideach atá ag VHI, ní bheidh aon tionchar ann ar chustaiméirí ná ar bheartais VHI ná ar an gcumhdach sláinte a chuirfidh sé ar fáil agus leanfaidh VHI ar aghaidh le bheith faoi úinéireacht an Stáit.

“Mórchuspóir de chuid an Rialtais, VHI agus na Roinne Sláinte le roinnt blianta anuas is ea VHI a údarú agus aithním an cheannaireacht agus an tiomantas a léirigh an iliomad daoine lena mbaineann chun an t-údarú sin a bhaint amach. Is forbairt an-dearfach é seo don earnáil árachas sláinte i gcoitinne agus cabhróidh sé lena chinntiú go mbeidh árachas sláinte atá inbhuanaithe iomaíoch ar fáil do gach duine ar mian leo é a cheannach.”

Ó ceapadh mar Aire Sláinte é, tá sé ar cheann de na príomhthosaíochtaí atá ag an Aire Varadkar an margadh árachas sláinte a chobhsú agus an líon daoine a bhfuil árachas sláinte acu a mhéadú. Cabhraíonn méadú sa líon daoine a bhfuil árachas sláinte acu le boilsciú préimheanna a rialú, rud a choinníonn árachas sláinte ar phraghas réasúnta do gach duine. D’fhógair an tAire ina dhiaidh sin i mí na Samhna 2014 go dtabharfaí na bearta seo a leanas isteach:

  • Rátáil Phobail Saoil ón 1 Bealtaine 2015
  • Rátaí d’aosaigh óga ón 1 Bealtaine 2015, agus
  • Méadú ar bith ar an Tobhach Rátáil Phobail sa bhliain 2015 (ón 1 Márta).

Maidir lena inbhuanaithe atá an margadh árachas sláinte ina iomláine, leag an tAire béim ar an méadú atá tagtha ar an líon daoine a bhfuil árachas sláinte acu (80,000 duine eile idir Eanáir agus Aibreán), agus é ag méadú go 2.105 milliún duine.

Críoch