Preasráitis

Fáiltíonn Varadkar roimh sheirbhís nua trasteorann d’othair thaom croí

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáiltiú roimh sheirbhís chairdeolaíochta nua thábhachtach trasteorann, rud a thabharfaidh d’othair as Dún na nGall atá ag fulaingt taom croí de chineál STEMI (ionfharchtadh miócairdiach ST-ardaithe) rochtain dhíreach ar sheirbhísí in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin i nDoire.

“Tá an tseirbhís seo ar an gcéad seirbhís trasteorann dá cineál agus is cloch mhíle í sa soláthar míochaine san iarthuaisceart,” dúirt an tAire Varadkar.

“Gach bliain, is in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin a chuirfear cóireáil ar suas le 60 othar atá ag fulaingt taom croí de chineál STEMI. Roimhe seo, ba ghá othair as an réigiún a aistriú chuig Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh. Dá bhrí sin, beidh laghdú suntasach ann ar an am cóireála agus taistil araon. Níl sa tseirbhís seo ach an tseirbhís mhíochaine trasteorann is déanaí agus táim ag tnúth leis an tseirbhís sin a fhorbairt tuilleadh. Beart eile ina leith sin a bheidh i rochtain ar sheirbhísí Radaiteiripe in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin a thabhairt d’othair as an bPoblacht.”

As seo amach, is ag othair a chónaíonn laistigh d’am taistil 90 nóiméad ó Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin a bheidh rochtain ar Idirghabháil Chorónach Thréchraicneach phríomhúil ag an Ospidéal 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain. Fágann sé sin go mbeidh mear-rochtain ag othair thaom croí de chineál STEMI ar sheirbhísí ardchaighdeáin in aice láimhe.

Chomh maith leis sin, cheap Grúpa Saolta Cairdeolaí Comhairleach Idirghabhálach ag Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn, duine a chabhróidh leis an tseirbhís Idirghabhála Corónaí Tréchraicní príomhúla ó Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin a sholáthar.

Críoch