Preasráitis

Fáiltíonn Varadkar roimh an vóta cinntitheach ‘tá’ i mballóid INMO

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáiltiú roimh an vóta soiléir ‘tá’ a bhí ann sa bhallóid i measc altraí Rannóige Éigeandála INMO (Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann).

Vótáil baill na heagraíochta chun glacadh leis an bpacáiste beart ar dhear an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre iad chun plódú a mhaolú i Rannóga Éigeandála.

“Fáiltím roimh an vóta cinntitheach ‘tá’ ó bhaill INMO ar altraí Rannóige Éigeandála iad. Vótáil 71% díobh chun glacadh leis na bearta ar mhol an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre iad. Dearbhaím do na baill foirne go bhfuil tiomantas pearsanta agam a chinntiú go gcuirfear an comhaontú chun feidhme ina iomláine.  

“Tá dul chun cinn á dhéanamh againn ar phlódú a laghdú i Rannóga Éigeandála. Beag beann ar an ráig fliú atá ann faoi láthair, tá líon na n-othar ar thralaithe inniu 20% níos ísle ná a bhí sé an lá seo anuraidh. Léiríonn sé sin go bhfuil ag éirí lenár bplean, ach tá cuid mhór oibre le déanamh go fóill. Beidh orainn gníomhartha agus feabhsuithe leanúnacha a dhéanamh thar na blianta atá le teacht agus táim níos tiomanta ná riamh a chinntiú go ndéanfar amhlaidh.”