Preasráitis

Fáiltíonn Simon Harris, an tAire Sláinte, roimh leithdháileadh breise €500 milliún don tsláinte

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh fhormheas an Rialtais le haghaidh Meastachán Athbhreithnithe is fiú €500 milliún don Roinn Sláinte. Dúirt sé go n-éascódh sé comhlíonadh na ngealltanas i gClár an Rialtais agus go dtabharfadh sé aghaidh ar bhrúnna airgeadais sa tseirbhís sláinte ag an am céanna.

“Is í an tosaíocht is mó atá agam ná aghaidh a thabhairt ar roinnt fadhbanna a bhíonn ag othair faoi láthair agus a chinntiú go bhfuil gealltanais i gClár an Rialtais don chéad 100 lá á gcur chun feidhme.  Tá áthas orm a rá go bhfuilim muiníneach, de bharr an fhógra a rinneadh inniu, go mbeidh cistiú deimhnithe againn le haghaidh tionscnamh geimhridh lena dtabharfar aghaidh ar phlódú i Rannóga Éigeandála.  Méadóidh mé na hacmhainní a bheidh ar fáil do sheirbhísí cúram baile mar chuid dhílis den tionscnamh sin.  Is féidir liom a dheimhniú freisin go mbeidh sé ar ár gcumas de bharr an mheastacháin athbhreithnithe an buiséad imfhálaithe iomlán don mheabhairshláinte a thabhairt ar ais agus cistiú breise a chur ar fáil d’fhágálaithe scoile faoi mhíchumas.  Táim ag súil go dtabharfaidh an tAire McEntee agus an tAire McGrath tuilleadh sonraí faoi na tionscnaimh sin sna laethanta romhainn.

“Beidh creat feabhsaithe rialachais agus cuntasachta mar bhonn agus thaca ag an leithdháileadh chun aghaidh a thabhairt ar an róchaiteachas buiséid in FSS. Beidh lucht bainistíochta na seirbhíse sláinte cuntasach as a bheith ag feidhmiú laistigh den bhuiséad, rud a bheidh bunaithe ar na hacmhainní breise sin. Is in ospidéil ghéarmhíochaine a mheasann an Rialtas go bhfuil an gá is mó ann le cuntasacht fheabhsaithe agus le smacht feabhsaithe.

“Tugtar gealltanas i gClár an Rialtais go gcuirfear Aonad Bainistíochta Feidhmíochta ar bun, rud a oibreoidh le hospidéil aonair a mbíonn deacrachtaí acu d’fhonn feabhsú a bhaint amach. Nuair a bheidh an tAonad sin ar bun, cuirfear le béim níos láidre a leagan ar smacht oibriúcháin agus ar chuntasacht laistigh d’ospidéil ghéarmhíochaine.  Chomh maith leis sin, ba cheart tacaíocht agus aitheantas a thabhairt do bhainisteoirí a n-éiríonn leo feabhsú feidhmíochta a bhaint amach laistigh den chistiú atá ar fáil.”

CRÍOCH