Preasráitis

Fáiltíonn Ó Ríordáin roimh an gCinneadh ón Rialtas Saoráidí Instealla faoi Mhaoirseacht Leighis a Fhaomhadh

D’fhaomh an Rialtas cinn bhreise inniu lena gcuimsiú sa Bhille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2015, cinn lena gceadófar Saoráidí Insteallta faoi Mhaoirseacht.

Ag labhairt dó tar éis an chinnidh, dúirt Aodhán Ó Ríordáin TD, an tAire Stáit le freagracht as an Straitéis Drugaí:

“Chuir sé lúcháir orm inniu faomhadh a fháil ón gComh-aireacht le haghaidh mo thogra maidir le hIonaid Insteallta faoi Mhaoirseacht Leighis.

“Thug mé óráid ag Scoil Eacnamaíochta Londan an mhí seo caite, áit ar fhógair mé gur ghá d’Éirinn cur chuige nua a ghlacadh i leith an bheartais drugaí, lena n-áireofaí Saoráidí Insteallta faoi Mhaoirseacht Leighis a bhunú.

“Is féidir le saoráidí den sórt sin cabhrú le dochar a laghdú agus maolú a dhéanamh ar na riachtanais chasta atá ag grúpa andúileach atá leochaileach agus a mbíonn sé doiligh dul i bhfeidhm orthu. Cé nach bhfuil na Saoráidí ar an aon réiteach ar andúil drugaí, imreoidh siad ról suntasach maidir le laghdú a dhéanamh ar instealladh ar an tsráid agus ar bhásanna a bhaineann le drugaí.

“I dtaighde a d’fhoilsigh an Bord Taighde Sláinte inniu, taispeántar go soiléir go bhfuair 387 duine bás sa bhliain 2013 de bharr nimhiú ó dhrugaí agus go raibh úsáid Hearóine ina cúis le 1 bhás as gach 5 cinn díobh.  Agus saoráidí insteallta faoi mhaoirseacht ar bun againn, beimid in ann idirghabháil leighis a dhéanamh níos luaithe i gcás ródháileog. Gníomhóidh na saoráidí mar thairseach i dtreo cóireála d’úsáideoirí drugaí freisin.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach ceann de na gníomhaireachtaí agus de na comhlachtaí a d’oibrigh chun an togra a thabhairt chun críche, go háirithe Tionscadal Drugaí Ana Liffey.

“Táim ag tnúth le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an togra sa Bhliain Úr nuair a bheidh an Bille foilsithe.”

Críoch