Preasráitis

Fáiltíonn Lynch roimh an gcéad chomhaontú oideachais riamh idir UCC agus Roinn Oideachais Idirnáisiúnta Vítneam

D’fháiltigh an tAire Kathleen Lynch roimh shíniú an chéad chomhaontaithe riamh idir an Coláiste Ollscoile, Corcaigh, agus Roinn Oideachais Idirnáisiúnta Vítneam (VIED) inniu, Dé Máirt an 4 Samhain 2014. Tháinig an comhaontú as cuairt a thug an tAire Lynch ar Vítneam i mí an Mhárta anuraidh, agus ionadaíocht á déanamh aige don Rialtas ag imeachtaí Lá Fhéile Pádraig in Hanáí.

“Tá lúcháir orm go ndearna toscaireacht ó UCC an comhaontú a shíniú idir an coláiste agus Roinn Oideachais Idirnáisiúnta Vítneam ar maidin in Hanáí. Is ionann an comhaontú agus doimhniú tábhachtach an chaidrimh atá ann idir Éirinn agus Vítneam. Mar chuid den chomhaontú, beidh tuilleadh mic léinn ag teacht as ceann de na tíortha is dinimiciúla san Áise le staidéar a dhéanamh i gCorcaigh. Chomh maith leis sin, tugann an comhaontú aitheantas don cháil idirnáisiúnta atá ar UCC agus do chaighdeán na gcúrsaí a chuireann sé ar fáil. Tá cáil láidir ar an gcoláiste i réimsí amhail an Teicneolaíocht Faisnéise, Eolaíocht an Bhia agus an Teicneolaíocht agus táim ag súil leis go mbeidh spéis ar leith ag Roinn Oideachais Idirnáisiúnta Vítneam sna disciplíní sin agus i ndisciplíní eile”, dúirt an tAire.

Is é an Dr Vang, Ard-Stiúrthóir na Roinne, a shínigh an comhaontú thar ceann an VEID agus is é an Dr Christopher Brown, Ceann na hOifige Idirnáisiúnta in UCC, a shínigh é thar ceann an Choláiste. Bhí a Oirirceas Damien Cole, Ambasadóir na hÉireann chun Vítneam, i láthair ag an searmanas freisin.